wmo radar > Wie we zijn

Wie we zijn

Lokaal samenwerken voor maximale impact

Wmo radar bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. We zijn een Rotterdamse welzijnsorganisatie die zich volledig inzet voor de samenleving en iedereen die er woont, werkt en verblijft. Alles gebeurt lokaal, in het hart van de wijk. We werken nauw samen met bewoners en lokale ondernemers. Waardoor we met elkaar het verschil maken voor iedereen die hulp nodig heeft. Onze dienstverlening staat in het teken van ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Dit doen we in opdracht van de gemeente Rotterdam. We hebben een samenleving voor ogen waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.

 

De nieuwe samenleving is van ons allemaal

Wij zijn de aanjager van de nieuwe samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Als initiatiefnemer nodigen we daarom iedereen uit om mee te doen. Zo maken we samen optimaal gebruik van de maatschappij en lokale netwerken. Gedreven door positiviteit en inclusiviteit, maken wij met onze manier van werken meedoen zo leuk, eenvoudig en motiverend mogelijk. Minder focus op alleen en individueel en juist meer focus op inclusief en samen. Dat doen we met elkaar: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en lokale bedrijven. We zoeken elkaar op, zorgen voor elkaar en creëren verbinding tussen bewoners en lokale ondernemers. Hierdoor komen initiatieven tot stand die passen bij de vragen van bewoners. We zijn resultaatgericht en maken we van elke buurt een betere buurt.

 

Inclusiviteit bij wmo radar is samen vooruit gaan

Sociale duurzaamheid staat bij wmo radar centraal, we sluiten niemand uit. Daar zijn diversiteit en inclusie belangrijke onderdelen van. Mannen en vrouwen zijn gelijk en we maken geen onderscheid in ras, geloof of geaardheid. Inclusiviteit begint bij het respecteren van verschillende standpunten en meningen. Onze gemeenschappelijke waarden staan bovenaan. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Een samenleving waarin elk individu meedoet, meetelt en van betekenis is. De deuren van onze Huizen van de Wijk staan wagenwijd open. Een plek waar we elkaar waarderen en iedereen zichzelf kan zijn. Het is belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren en elkaar respecteren. Zelfs als we verschillen van mening. Zo gaan jij + ik samen vooruit. De nieuwe samenleving is tenslotte van ons allemaal!

Welzijnsopdracht ‘Heel de stad’

Momenteel werken we aan de nieuwe welzijnsopdracht: ‘Heel de stad’.  Dat doen we in Rotterdam Centrum, Charlois, Delfshaven en Overschie. Het welzijnswerk richt zich steeds meer op preventie. Hiermee slaat welzijn een nieuwe weg in en wordt preventie hét uitgangspunt. Rotterdammers die vroegtijdig werken aan hun (mentale) gezondheid blijven langer vitaal en zijn over het algemeen goed aangesloten op de samenleving.

Hoe werken we?
✔ Preventief
✔ Collectief
✔ Regie in de wijk
✔ Right to Cooperate

 

Factsheets

Bekijk de factsheets van de nieuwe welzijnsopdracht per deelgebied. Welzijn in de wijk:

Jij en ik, samen innovatief

Wmo radar is een innovatieve organisatie die de oren en ogen open houdt voor innovatieve samenwerkingsverbanden, nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken/betrekken. Hierdoor zijn we in staat goed te voorzien in behoeftes van bewoners en in te spelen op ontwikkelingen in het veld van zorg en welzijn. Kansrijke innovaties beschrijven we en zijn daarmee zowel intern als extern overdraagbaar. Het innovatieteam is aanjager en ondersteuner hierin.

Lees meer en ontmoet het innovatieteam

Onderdeel van Incluzio

Wmo radar maakt onderdeel uit van Incluzio, een organisatie die actief is in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn, maar nog nergens echt integraal werden aangepakt.

Door het weghalen van de (financiële) schotten tussen zorg, dienstverlening en het sociale domein maakt Incluzio het beleid en de uitvoering veel efficiënter en effectiever. Dat is ook nodig. Met zijn resultaatgerichte aanpak weet Incluzio op alle drie terreinen goed te presteren. De integratie van taken zorgt bovendien voor een belangrijke toegevoegde waarde: zo kan Incluzio ook collectieve problemen aanpakken. De werkwijze van Incluzio typeert zich door een dienstverlenende, maar vooral resultaatgerichte aanpak waarbij de gezondheid in en leefbaarheid van de wijk centraal staat. Oftewel: radicaal integraal.

Bouw mee aan de nieuwe samenleving…

… en kom werken bij wmo radar met locaties in Rotterdam Centrum, Charlois, Delfshaven en Overschie.

Samen betekent ook echt samen bij wmo radar. Zonder onze locaties en de mensen die er werken kunnen we niet de impact maken die we willen. We gaan voor een positieve verandering vanuit het hart van de wijk. Wij zijn een Rotterdamse organisatie die zich volledig inzet voor een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar.

Werken bij wmo radar