wmo radar > Wat we doen > Aandacht voor Senioren > Aanbod Senioren: Centrum

Aanbod Senioren: Centrum

Ondersteuning wanneer dat nodig is

Wmo radar bouwt aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is, ook senioren. Seniorencoaches en vrijwilligers met speciale aandacht voor deze groep Rotterdammers zorgen voor praktische hulp, eenzaamheidsbestrijding en preventieve activiteiten. Met dit aanbod zorgen we ervoor dat senioren in Rotterdam Centrum langer, veiliger en met meer comfort thuis kunnen blijven wonen.

 

Praktische hulp voor senioren

Veel senioren wonen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning en vertrouwde omgeving. Toch is het fijn om ergens terecht te kunnen wanneer er behoefte is aan een praatje, contact met anderen of aan iemand die meedenkt. De seniorencoaches en vrijwilligers van wmo radar bieden hiervoor prak¬tische hulp. Denk aan ondersteuning bij kleine klusjes in huis, het aanvragen van een alarm, huishoudelijke hulp of het regelen van vervoersvoorzieningen op maat. We koppelen de juiste partners, beroepskrachten of getrainde vrijwilligers aan de ondersteuningsvraag.

 

Samen tegen eenzaamheid

Het tegengaan van eenzaamheid onder senioren staat voor team ouderen voorop. We bezoeken senioren (75+) thuis en organiseren activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan vitale woongemeenschappen in 65+-complexen, gezamenlijke maaltijden en activiteiten in samenwerking met de partners uit Rotterdam Centrum. We bieden deskundigheidsbevordering door middel van trainingen en workshops aan medewerkers, partners en vrijwilligers. Bijvoorbeeld een workshop ‘Hoe herken je dementie?’.

 

Preventie activiteiten en trainingen

We spelen een belangrijke rol in preventie. We organiseren bijvoorbeeld de valpreventietraining ‘Minder vallen. Meer bewegen’ en de cursus ‘Weerbaarheidstraining voor senioren’. Verschillende thema’s zoals veiligheid in en om het huis, inbraakpreventie en het levenstestament komen spelenderwijs en in verschillende werkvormen aan bod in de trainingen. Op deze manier maken we de thema’s makkelijker bespreekbaar.

 

Digitale ondersteuning

Samen met de bibliotheek en andere wijkpartners helpen we met het vergroten van digitale vaardigheden van ouderen in Rotterdam Centrum. Team Ouderen informeert ook over eHealth-producten en technische slimme oplossingen in huis waardoor ouderen langer zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen.

 

Dagbesteding senioren

Wij bieden wekelijks (niet geïndiceerde) dagbesteding. Hier kunnen senioren elkaar ontmoeten, worden zij uitgedaagd tijdens activiteiten en krijgen zij voorlichtingen. Aan de hand van hun interesses wordt het programma aangepast. Ook wordt voor een gezonde lunch gezorgd.

 

Ondersteuning mantelzorg

Mantelzorgers kunnen met uiteenlopende (ondersteunings)vragen terecht bij de mantelzorgcoach. Ook organiseren wij workshops en voorlichtingen over bijvoorbeeld dementie of respijtzorg. Samen met onze wijkpartners verwennen wij de mantelzorgers van Rotterdam Centrum op de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’.

 

Een huisbezoek

Wmo radar stuurt eens in de 2 jaar naar alle 75-plussers van het Centrum een brief met een uitnodiging voor een huisbezoek. Onze 75+ huisbezoeken hebben als doel elkaar beter te leren kennen en zijn niet bedoeld om problemen aan te praten. Wij bieden een luisterend oor en horen juist graag wat u iedere dag bezighoudt. Dit bezoek wordt gedaan door goed getrainde vrijwilligers, waarmee u kunt bespreken wat uw persoonlijke behoeften zijn. Ook wanneer het goed met u gaat, kunt u gebruik maken van dit aanbod. Wanneer er een vervolg nodig is, dan zal de seniorencoach dit verder oppakken. Daarnaast weten onze seniorencoaches wat er in de buurt te doen is: waar het mogelijk is om aan te schuiven voor een lekkere maaltijd, voor een goede film, een passende sport, een fijn gesprek óf gewoon voor de gezelligheid.

 

Klussendienst

De klussendienst is bedoeld voor senioren uit het Centrum die niemand in hun netwerk hebben om te kunnen helpen bij een klus in huis. Daar zetten de vrijwilligers van de wmo radar klussendienst zich voor in. Deze dienst is gratis, wel betalen senioren zelf voor de materialen. Het gaat hier om kleine simpele klussen, zoal het ophangen van een kastje of het vervangen van een lamp.

Hulp nodig bij een klusje in huis? Neem dan contact met ons op via 010 – 485 58 98.

Contact & Team Senioren Rotterdam centrum

Op de hoogte blijven van de activiteiten en cursussen die wij organiseren? Meld je dan aan voor onze maandelijkse ‘Nieuwsbrief senioren Centrum’ via info@wmoradar.nl.

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze collega’s van Team Senioren Centrum.

Cindy Vos

Seniorencoach Oude Westen
Locatie: Huis van de Wijk de Nieuwe Gaffel
Telefoonnummer: 06 53 50 73 50

c.vos@wmoradar.nl

Joyce Namink

Seniorencoach Stadsdriehoek
Locatie: Huis van de Wijk de Kip
Telefoonnummer: 06 51 91 14 99

joyce.namink@wmoradar.nl

Esther de Jong-Mudde

Seniorencoach Cool
Locatie: Huis van de Wijk de Kip
Telefoonnummer: 06 22 22 95 42

e.dejong@wmoradar.nl

Brama Sheombarsing

Begeleider Dagbesteding
Locatie: Huis van de Wijk de Kip
Telefoonnummer: 06 16 08 10 81

brama.sheombarsing@wmoradar.nl

Mieke Melis

Teamcoach Ouderen Centrum en Mantelfoon
Locatie: Huis van de Wijk de Kip
Telefoonnummer: 06  11 38 41 40

mmelis@wmoradar.nl

Valpreventie

‘Minder vallen. Meer bewegen.’ is een preventieve wijkgerichte aanpak valpreventie. In ons valpreventieprogramma neemt bewegen een belangrijke plaats in, naast voorlichting over relevante thema’s. Het programma bestaat uit de cursus ‘Kom in Beweging’, aanvullende voorlichtingsfilms & beweegfilms én een interactieve e-learning.

Wmo radar ontwikkelde het valpreventieprogramma in 2017, samen met fysiotherapeut Karin Abutan en huisartsenpraktijk Ketzer en Tempelman. Het eigene van ‘Minder Vallen, Meer Bewegen’ is de wijkgerichte aanpak waarbij welzijn en fysiotherapie samenwerken met het wijknetwerk van professionals waaronder diëtiste, ergotherapeut, pedicure, de VEGRO en apotheker. Ook sport- en beweegaanbieders spelen een belangrijke rol, want de cursus valpreventie heeft alleen zin wanneer senioren na afloop blijven bewegen.

Lees meer

Buurtkamers

Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Voor hen biedt wmo radar een nieuw activiteitenaanbod aan in onze  verschillende Buurtkamers.

In onze buurtkamers wordt wekelijks een dag voor nog zelfstandig wonende ouderen georganiseerd. Misschien vindt u de dagen alleen thuis soms wat lang duren. En bent u op zoek naar gezelligheid en vindt u het leuk om andere ouderen uit de buurt te ontmoeten. We zijn benieuwd waar uw interesses liggen en wat u graag wilt doen. Daarop passen we ons aanbod aan. Met elkaar en voor elkaar. Met individuele aandacht. Niets moet, veel kan. Voor een gezonde lunch wordt gezorgd. Wij zijn enthousiast en hopen dat u dat ook bent!

Er wordt een eigen bijdrage van 5 euro per dag gevraagd. Vervoer is beschikbaar via de wijkbus en Trevvel.

Buurtkamer de Kip

Wanneer? Iedere dinsdag en vrijdag van 10:00 tot 15:30 uur
De inloop is tussen 10:00 en 10:30 uur
Locatie: Huis van de Wijk De Kip
Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam
Telefoonnummer: 010 585 58 98

Buurtkamer de Kruiskade

Wanneer? Iedere donderdag van 11:00 tot 16:00 uur.
De inloop is tussen 10:30 en 11:00 uur
Locatie: Humanitas De Leeuwenhoek
West-Kruiskade 54, 3014 AW Rotterdam
Telefoonnummer: 06-16081081

Activiteiten

Bekijk welke activiteiten wij aanbieden in Rotterdam Centrum, Charlois, Delfshaven en Overschie.

Ontdek ons aanbod