wmo radar > Samenwerking wmo radar, de Voedseltuin, Werkcentrum Pluspunt & Reakt

Samenwerking wmo radar, de Voedseltuin, Werkcentrum Pluspunt & Reakt

Van zorg naar welzijn: positief bijdragen aan preventie, participatie en herstel

Voor en mét kwetsbare bewoners in de wijken gaan we drie beloftevolle praktijken ontwikkelen. Vandaag hebben wmo radar, Voedseltuin Rotterdam, Werkcentrum Pluspunt Rotterdam en Reakt een intentieverklaring ondertekend. Een nieuwe en vooral inspirerende manier van samenwerken. Waarbij we met bewoners en lokale partners onze programma’s ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. Programma’s die bijdragen aan de participatie van kwetsbare Rotterdammers. In de transitie van zorg naar welzijn is dit een bijzondere stap!

Zo zien we veel kansen op het gebied van (arbeids)participatie in het bewonersinitiatief “Huis, Tuin & Keuken van de Wijk” in Delfshaven en in het “Leerwerkpark M4H”-project. Door dit project kunnen Rotterdammers in een kwetsbare positie werkend leren en lerend werken bij sociale, duurzame en creatieve ondernemers. Ook werken we aan de doorontwikkeling van onze herstelacademie in het Westervolkhuis.

De Herstelacademie
De Herstelacademie is een laagdrempelige plek in het Huis van de Wijk waar mentaal kwetsbare bewoners uit de buurt werken aan de eigen kracht en het herstel. Óók als iemand geen ggz indicatie heeft. Deze toegankelijke plek is in het Huis van de Wijk (en geen locatie van een ggz instantie), zodat bewoners naast het herstel ook in aanraking komen met andere activiteiten.


Contact

Meer weten over onze programma’s en/of mogelijke samenwerkingen? Neem dan contact op met Annelies Smits: ASmits@wmoradar.nl