wmo radar > Kick Off Herstelacademie in de Wijk Delfshaven

Kick Off Herstelacademie in de Wijk Delfshaven

Een inspirerende start!

Wmo radar heeft dinsdag 12 oktober samen met ervaringsdeskundigen en haar partners – Voedseltuin Rotterdam, Basisberaad, Reakt en Howie the Harp© – de kick off van de ‘Herstelacademie in de Wijk’ geopend. De Herstelacademie is een laagdrempelige plek in het Huis van de Wijk waar mentaal kwetsbare bewoners uit de buurt werken aan de eigen kracht en het herstel. Óók als je geen ggz indicatie hebt. Deze toegankelijke plek is in het Huis van de Wijk (en geen locatie van een ggz instantie), zodat je naast het herstel ook in aanraking komt met andere activiteiten waar je misschien een keer aan mee wilt en kunt doen.

De ervaringsdeskundigen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding. En dat maakt het initiatief zo uniek: de ervaringsdeskundigen gaan, met hun expertise, samen met de deelnemers het programma vormgeven. Wat ook bijzonder en onderscheidend is, is dat een welzijnsorganisatie de trekker is van het initiatief. Samen met Basisberaad en de Voedseltuin, mooi aangevuld met de specialisten van de ggz (Reakt) en Pameijer (Howie the Harp). Hierdoor zijn we in staat de informele en maatschappelijke partners in de wijk, alsmede de diversiteit aan wijkactiviteiten goed te verbinden aan dit initiatief. Met deze laagdrempelige ondersteuning in de wijk, dichtbij de directe leefomgeving van de deelnemers, leveren we een bijdrage aan sociale inclusie en aan het terugdringen van wachttijden ggz. Bovendien bieden we deelnemers een opstap naar een fijne toekomst zonder stigma. De kick off was inspirerend en enthousiasmerend en we verwachten dan ook binnen korte tijd officieel open te gaan.

Contact
Meer weten over de Herstelacademie in de wijk? Neem dan contact op met Johnny Nokhai (verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie):
E-mail: jnokhai@wmoradar.nl
Telefoon: 06 57 42 78 70

Voor algemene vragen kun je terecht bij Jurrian van Dijk, via: j.vandijk@wmoradar.nl.