wmo radar > Het gaat anders in Rotterdam

Het gaat anders in Rotterdam

Beloftevolle praktijken: derTIEN AMBITIES

De 10 ambities als antwoord op de uitdagingen in de zorg komen tot wasdom. Sterker nog: een tiental nieuwe samenwerkingspartners hebben zich aangesloten en doen mee met deze beweging. Ook breiden we ons antwoord met 3 nieuwe ambities uit. Deze 13 ambities staan voor preventieve oplossingen in de community van de wijk waar het dagelijks leven van bewoners zich afspeelt. Met en voor bewoners; met en voor professionals en ervaringsdeskundigen. Met het Samen Leren in de praktijk versterken we de sociale basis in de wijk. In lijn met de landelijke ontwikkelingen zoals onder meer beschreven in het IntegraalZorgAkkoord doen wij dit vanuit de urgentie de sociale basis in de wijk te versterken en domein verbindend samen te werken. En we doen dit in overeenstemming met de Rotterdamse ambitie: het realiseren van een passend en betaalbaar formeel en/of informeel aanbod van zorg met én naar welzijn. De volgende fase van deze beweging is de inhoudelijke en financiële borging in de bestaande systemen en procedures. Met vertrouwen zetten wij daar onze schouders onder.