wmo radar > Jouw idee voor de wijk > Lokaal Budget: Delfshaven

Lokaal Budget: Delfshaven

Jouw idee voor de wijk

Heb je een goed plan om de welzijnsopdracht in Delfshaven te versterken? En ben je een netwerkpartner of bewoner van Delfshaven? Dien dan je plan in voor het Lokaal Budget. De nadruk van de welzijnsopdracht ligt op meer maatwerk per wijk met focus op ouderen, jeugd en (jong)volwassenen zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom biedt de welzijnsopdracht ruimte voor samenwerking met lokale partijen en initiatieven van bewoners.

 

Wat is het Lokaal Budget?

Bij Lokaal Budget gaat het om initiatieven van lokale organisaties, sociaal ondernemers en/of bewoners die een welzijnsactiviteit in de wijk of in Delfshaven-breed willen uitvoeren. Welzijnsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten dichtbij de leefwereld van Rotterdammers. Met deze activiteiten worden bewoners ondersteund door hen op te zoeken, hun eigen vermogen aan te spreken, talenten te laten ontdekken, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, sociale netwerken te vergroten en mensen te motiveren om zo mogelijk een stap vooruit te zetten.

 

Voorwaarden aanvragen 2024
 1. Aanvrager is betrokken bij het gebied:
  a. Woont/ werkt in het gebied
  b. Heeft affiniteit met het gebied (graag toelichten in het aanvraagformulier)
 2. Aanvrager heeft een idee, voor de wijk en/of bewoners, dat de welzijnsopdracht aanvult.
 3. Periode: uitvoering van het plan vindt plaats in 2024.
 4. Aanvraag kan worden ingediend door bewoner(s) en sociaal ondernemer(s).

 

Waar vragen we naar in het aanvraagformulier?

In het aanvraagformulier vragen we onder andere om het volgende:

 • Wat ga je doen en met wie (bewoners/partners etc.)?
 • Voldoet het plan aan de checklist
 • De verwachte resultaten of impact
 • Een onderbouwd kostenoverzicht: sommige kosten worden niet vergoed, zie toelichting kosten
 • De frequentie van de activiteiten. Geef duidelijk aan of de activiteit eenmalig of doorlopend is

 

Procedure
 • Na sluiting van de aanvraagperiode worden de aanvragen aan de hand van de vastgestelde criteria getoetst door de selectiecommissie;
 • De selectiecommissie Lokaal Budget bestaat uit meerdere bewoners van Delfshaven en vertegenwoordigers van de gemeente (één vertegenwoordiger van Gemeente Rotterdam) en welzijn (één vertegenwoordiger van wmo radar). De bewoners zijn in de meerderheid en daarmee zijn hun stemmen bepalend;
 • Je ontvangt bericht over de status van je aanvraag, nadat de selectiecommissie bijeen is gekomen om de aanvragen te beoordelen.
 • Indien een aanvraag wordt afgewezen, ontvangt de aanvrager een reactie waarin wij de afwijzing onderbouwen;
 • Indien een aanvraag is goedgekeurd, worden er afspraken gemaakt over o.a. de verantwoording, communicatie en start & voortgang van het plan;
 • Bij het indienen van een aanvraag, ga je er als aanvrager mee akkoord dat wij jouw gegevens mogen delen met relevante partners (zoals de gemeente) met betrekking tot je aanvraag. De aanvraag wordt tevens opgenomen in ons bestand van goedgekeurde projecten en vermeld op onze website.

 

Toelichting kosten

Sommige kosten worden niet uit het Lokaal Budget vergoed. Denk aan:

 • Locatiekosten
 • Overhead / organisatiekosten
 • Vrijwilligersvergoeding is in de basis onbetaald werk. Budget voor vrijwilligerswaardering kan worden opgenomen, zoals een attentie bij persoonlijke aangelegenheden, werkgerelateerde reiskosten of een uitje
 • Sommige materiaalkosten

Kosten die wel gedeclareerd kunnen worden:

 • Kosten die worden gemaakt om de activiteit te organiseren, bijvoorbeeld het huren van materialen
 • Promotiemateriaal, zoals flyers en posters
 • Eventueel inhuur fte volgens sociaal uurtarief, en in balans met resultaat en bereik. Indien er sprake is van veel fte-inzet, maak je meer kans met een cofinanciering.

Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.

 

Checklist: Mijn plan draagt bij aan minimaal één van de volgende eigenschappen…

✔ Empowerment
✔ Sociaal contact
✔ Kansengelijkheid
✔ Veilig en langer thuis wonen
✔ Talentontwikkeling
✔ Ontmoeting
✔ Opvoedkracht
✔ Gezonde leefstijl
✔ Minder stress
✔ Mantelzorgondersteuning

 

Goedgekeurde aanvragen

Bekijk hier alle ideeën die reeds zijn goedgekeurd.

 

Contact

Neem voor vragen over Lokaal Budget Delfshaven contact met ons op via: delfshaven@wmoradar.nl.

Aanvraagformulier

Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 mei 2024 worden ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, gaan eventueel mee naar een volgende ronde. We hebben ieder jaar twee rondes.

Naam(Vereist)
Email(Vereist)
Voor welke doelgroep is het project/ initiatief bedoeld?
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
DD dash MM dash JJJJ