wmo radar > Jouw idee voor de wijk > Lokaal Budget: Delfshaven > Lokaal Budget Delfshaven: goedgekeurde aanvragen

Lokaal Budget Delfshaven: goedgekeurde aanvragen

Reeds goedgekeurde aanvragen

Goedgekeurde aanvragen eerste ronde 2023

 

Gezond Bewegen op Muziek – Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

De doelstelling van ‘Gezond Bewegen op Muziek’ is bewegen op muziek binnen het Buurtvrouwenhuis ROSA met de bedoeling vrouwen uit diverse culturen met elkaar te laten bewegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van muziek uit de migrantenlanden.

Kinderkansen Nieuwe Westen – Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

Het Kinderwerkproject loopt al enkele jaren bij BMVier, zij wilden dit transformeren tot het project Kinderkansen Nieuwe Westen. Het doel van het project Kinderkansen Nieuwe Westen is het verbeteren van de kwaliteit van leven van buurtbewoners en hun kinderen en het verkleinen van de armoedeproblematiek in het Nieuwe Westen. In 2023 verwacht BMVier 10-20 gezinnen te kunnen begeleiden, middels een kort of lang traject – afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. De aanpak is gericht op het bereiken van kinderen via moeders en door het faciliteren van maandelijkse KansenTafels. Vanuit dit idee, wil BMVier ook Kindertafels organiseren, waarmee de kinderen worden ondersteund in het opbouwen van meer zelfvertrouwen en in het zoeken naar eigen mogelijkheden en talenten. Het project wordt door meerdere partijen (financieel) gesteund.

Tuin aan de Cool – Stichting de Nieuwe Tuin

De Tuin aan de Cool bestaat sinds 2008 en was een initiatief van de buurtbewoners. Het terrein werd in 2021-2022 bouwrijp gemaakt en lag er daarom rommelig en kaal bij. De bouwwerkzaamheden zijn echter voor de tweede keer uitgesteld, waardoor de stichting de tuin eerst wil opknappen om vervolgens daar activiteiten (badminton, beachvolleybal, barbecue, picknick, muziek) voor de buurt wil organiseren.

Informatiemiddag kwetsbare Kaapverdiaanse ouderen – Stichting Azágua Associação Cultural e.o.

Stichting Azágua heeft geconstateerd dat er veel eenzaamheid is onder Kaapverdiaanse ouderen. Zij zullen daarom met het lokaal budget twee bijeenkomsten organiseren om eenzaamheid onder kwetsbare Kaapverdiaanse ouderen zowel te bespreken als mede door de bijeenkomsten ter plekke gedeeltelijk aan te pakken.

Wijkkeuken Schiemond – Wilskracht Werkt

Wilskracht Werkt wil elke dinsdag van de week in wijkkeuken Schiemond een maaltijd verzorgen. Door samen te eten willen ze de wijk verbinden, eenzaamheid en armoede tegen gaan. Zij vragen voor de maaltijden een bijdrage van €5,00 per maaltijd. Daarnaast mogen netwerkpartners elke week 5 bewoners aanmelden voor een gratis maaltijd. Het betreft een bestaande activiteit die nu wordt uitgebreid met een extra eetmoment. Dit extra eetmoment was een verzoek vanuit de bewoners, waar Wilskracht Werkt gehoor aan heeft gegeven.

Dance against violence talentenworkshops – Stichting Against Violence

Stichting Against Violence heeft als een van haar missies om de bewustwording rondom de impact van stelselmatig geweld te vergroten, slachtoffers een stem te geven en de sociale betrokkenheid te vergroten. Zij organiseren in samenwerking met hun ketenpartners een jaarlijks terugkerend evenement Tegen Geweld om dit doel te bereiken. Tijdens het festival Dance Against Violence ontmoeten ze elkaar op het terrein van Sparta. Dansen, muziek maken, sporten en verschillende manieren van kunst uitbeelden, kan een manier zijn om emoties te uiten en te verwerken. Er zijn hulpverleners aanwezig waarbij bezoekers in gesprek kunnen gaan. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. De stichting heeft Lokaal Budget gekregen voor het organiseren van vijf workshops tijdens dit festival gericht op kunst, cultuur, muziek en gericht op de verbinding met de doelgroep. Het project wordt door meerdere partijen (financieel) gesteund.

Wandelinitiatief – Petra de Vet

Petra de Vet, een bewoner uit Delfshaven, heeft een wandelclubje voor mensen met een fysieke beperking opgericht om te wandelen in Oud-Delfshaven / Coolhaven. De wandeling wordt afgesloten met een versnapering / drankje in het wijktrefpunt (tevens verzamelplaats).

Wijkplatform Delfshaven – Beekhuizen Bindt

Het wijkplatform organiseert drie dagdelen per week een koffietafel in Bospolder-Tussendijken, Coolhaveneiland en Schiemond . Bewoners kunnen aanschuiven en vragen, signaleringen, ideeën etc. met het wijkplatform delen. Wijkplatform is ervan overtuigd dat hun uitgebreide netwerk vrijwel zeker een antwoord op het onderwerp biedt. De koffietafels zijn gegroeid tot een ideaal (informeel) contactmoment in de wijk voor samenwerkende partners en bewoners. Daarnaast is vier dagdelen per week het kantoor van het wijkplatform “bemand” en zijn bewoners en partners welkom.

Dagbesteding voor ouderen zonder indicatie – Sita Malhoe

Sita Malhoe is een actieve bewoner van Delfshaven en zij wilde graag twee verschillende activiteiten organiseren voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en hen een leuke dag te bezorgen. Namelijk, een dagje Hoek van Holland en een verwendag voor ouderen, waarbij er meerdere activiteiten zullen plaatsvinden, zoals een stoelmassage of een manicure.

Zomerfeest Middelland / Branco van Dantzigpark – Thuis in West

Driedaags zomerfeest in medio augustus voor kinderen, jongeren en volwassenen uit de wijk. De nadruk ligt op kinderen. Een driedaags programma met verschillende activiteiten zoals oud-Hollandse spelletjes sweeper, springkussen, verschillende workshops, en op de derde dag een excursie voor de kinderen. Het project wordt door meerdere partijen (financieel) gesteund.

 

Goedgekeurde aanvragen 2022

 

Zwem je Fit – Handan Tasbas

Vrouwen in Rotterdam Delfshaven met een smalle beurs willen graag leren zwemmen en een diploma halen. De zwemles is voor vrouwen die nog niet of nauwelijks kunnen zwemmen en dit graag willen leren. Maximaal 30 vrouwen krijgen les in shifts van 30 minuten. Vrouwen komen uit verschillende wijken in Delfshaven. Deze wijken hebben veel bewoners met een laag sociaal-economische status. Een groot deel van de vrouwen komt uit kwetsbare groepen: armoede; gezondheidsproblematiek; taalachterstand; geen startkwalificatie of een combinatie van deze factoren. Vrouwen hebben zich massaal aangemeld: Er is een wachtlijst van ruim 50 vrouwen. Dit project is ontstaan uit en sluit aan bij de behoefte van de vrouwen.

Jeugd en de toekomst Essenburgbuurt – Buurt Bestuur Essenburgstraat

In de Essenburgbuurt wonen veel jongeren. Voor deze jongeren zijn er weinig tot geen mogelijkheden voor recreatie-, leer- en wijkactiviteiten. Er is geen ontmoetingsruimte voor de jongeren, wat zorgt voor straatbaldadigheid en overlast voor de bewoners. Het buurtbestuur wil de buurtkamer Pandje010 gebruiken als ontmoetingsruimte voor de jongeren uit de buurt. De jongerenwerkers van JOZ zullen in die ruimte activiteiten en sociale vormingen met de jongeren gaan doen. Daarnaast zal het pandje opgeknapt worden door de jongeren zelf.

Digitale vaardigheden – Leger des Heils Bospolder

Het Leger des Heils biedt een cursus digitale vaardigheden aan hun bezoekers. De cursus is persoonlijk en de begeleiding ook. Ze maken gebruik van een strippenkaart, waardoor mensen zelf kunnen kiezen wat ze willen leren: e-mail versturen, internetbankieren, DigiD, internet, werken met word, sollicitatiebrief maken, Inschrijven en reageren op Woonnet Rijnmond. De bezoekers van het Leger des Heils komen bij hen met veel vragen over digitale onderwerpen, veel van deze vragen zouden ze zelf kunnen oplossen als ze meer digitaal vaardig zouden worden.

Aanschuifmaaltijden kwetsbare vrouwen – Stichting Salaam

Stichting Salaam zal aanschuifmaaltijden organiseren voor kwetsbare vrouwen/vrouwengroepen die nu buiten de boot vallen bij verschillende activiteiten in Delfshaven. Dit door verschillende redenen waardoor ze verborgen vrouwen blijven. De aanschuifmaaltijden zijn speciaal bedoeld voor de verborgen vrouwen (die bij Stichting Salaam en WMO Radar bekend zijn) die nu helaas niet aan activiteiten kunnen deelnemen door onderdrukking, huiselijk geweld of armoede en op deze manier niet kunnen mengen met andere wijkbewoners in de wijk. Hierdoor raken zij zowel op sociaal emotioneel vlak als fysiek vlak achtergesteld en worstelen ze met gezondheidsklachten en worden zij beperkt in hun ontwikkeling. Middels deze aanschuifmaaltijden zal er een gevoel van waardering, zelfvertrouwen en ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden worden aan deze vrouwen.

Team Toekomst

Team Toekomst verbindt de basisscholen met armoedeproblematiek in Delfshaven, gezinnen en wijkpartners. Als Team Toekomst het goed doet, hebben alle wijkpartners die werken met kinderen (activiteitenaanbieders, regelingen, sportaanbieders, cultuuraanbieders, Powerklas etc) daar profijt van. Team Toekomst selecteert samen met de basisscholen de kinderen die nu nog niet naschools participeren en onvoldoende kansgelijk opgroeien en zorgen in 2 jaar ervoor dat zij wel kansgelijk opgroeien en dat zij lid kunnen zijn van ten minste 1 club in de wijk. Daarnaast zorgt Team Toekomst ervoor dat de ouders de hulp en steun accepteren die zij nodig hebben. Team Toekomst bevindt zich op het snijvlak tussen preventief jeugdbeleid, armoedebestrijding en welzijn.

Orientaal mindfulness – Hava Tasbas

Met dit project zullen er in een aantal locaties in Delfhaven Oriëntaalse mindfulness aangeboden worden. Het project is bedoeld voor vrouwen die in het vrouwencentrum komen en die graag aan lichaamsbeweging willen doen in een veilige manvrije omgeving. Veel vrouwen die geïsoleerd zijn kampen langdurige lichamelijke en mentale problemen. Orientaal mindfulness wil die vrouwen een kans geven om met andere vrouwen zichzelf te uiten op een natuurlijke manier waarbij niet alleen lichaamsbeweging hebben maar ook een stukje mentale ontlading en ontstressing plaatsvindt. Oriëntaalse buikdans is een ode aan de vrouw. Door het losmaken van het bekkengebied en diepe buikademhaling wordt de doorstroming van bloed, zuurstof en energie bevorderd, wat niet alleen balans brengt in je hormonale systeem, maar ook ontspannend, centrerend en vitaliserend werkt.

Groen Festival – Claudia Rossbergen

Het Groen Festival wordt in het najaar 2023 georganiseerd in het Huis van de Wijk Post West en is vrij toegankelijk. Bij dit festival draait het om duurzaamheid, circulair, groen en inclusiviteit. Er zullen verschillende workshops gegeven worden, zoals: Hoe maak ik zelf wasmiddel? Hoe fermenteer ik groenten? De bezoekers kunnen onderling planten en zaden ruilen. Op het gebied van inclusiviteit zullen er verschillende lezingen gegeven worden, een zogenaamde blind walk ervaren worden en een workshop gebarentaal gegeven worden. Daarnaast zal er een braderie zijn, waar de bezoekers duurzame, handgemaakte en / of tweedehands spullen kunnen kopen. Het wordt een leerzame, actieve dag voor jong en oud.

Valentijnsdiner – Stichting Progresso

Stichting Progresso wil tijdens Valentijn een pakket met lekkernijen uitdelen aan alle mensen die weinig te besteden hebben. De stichting probeert met deze initiatief jong en oud te helpen met het verbeteren van de Nederlandse taal in een informele setting. Veel van de jongere nieuwkomers en ouderen hebben niet veel te besteden om activiteiten te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Om deze mensen te kunnen helpen, verwijzen wij ze naar organisaties in de wijk, waar zij geholpen kunnen worden. Wij bereiken hen via activiteiten met onze Nederlandse les, dans en muziek. Het Valentijnsdiner-pakket zal een goede manier zijn om nog meer mensen te bereiken en om hen te laten voelen dat ze een onderdeel uitmaken van de maatschappij.