wmo radar > Jouw idee voor de wijk > Lokaal Budget: Centrum

Lokaal Budget: Centrum

Jouw idee voor Cool, Dijkzigt, Oude Westen, Scheepvaartkwartier en Stadsdriehoek

Met Lokaal Budget steunt wmo radar lokale ideeën die jouw wijk helpen. Hierin werken we nauw samen met bewoners en ondernemers.

Dit budget is voor initiatieven die onze welzijnsactiviteiten ondersteunen. Welzijnsactiviteiten zijn dingen die mensen samen doen. Met elkaar eten, of in het Huis van de Wijk cursussen of kinderactiviteiten volgen. Het doel is om mensen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, en nieuwe mensen te ontmoeten.

Heb jij dus een goed idee en ben je op de een of andere manier betrokken bij je wijk -omdat je er woont of werkt? Dien dan snel je idee in via het aanmeldformulier hieronder.

Voorwaarden aanvragen

1. Je bent betrokken bij een van de genoemde wijken in het centrumgebied en
a. woont/werkt in een van de genoemde wijken,
b. hebt binding met het gebied (graag nader toelichten op het aanvraagformulier).
2. Je hebt een idee – voor wijk en/of bewoners – dat onze welzijnsactiviteiten aanvult op de gebieden jeugd, kwetsbare volwassenen, ouderen 65+ en sociaal beheer (buurtactiviteiten in en rondom het Huis van de wijk).
3. Periode: de uitvoering vindt plaats in hetzelfde kalenderjaar waarin je de aanvraag indient.
4. Je mag een idee insturen als bewoner óf als sociaal ondernemer.

Waar vragen we naar in het aanvraagformulier?

In het formulier vragen we onder meer om het volgende:
• Wat je gaat doen en met wie (bewoners/partners, enzovoorts).
• Of het plan aan de checklist voldoet-zie verderop.
• Welke resultaten je verwacht.
• Een onderbouwd kostenoverzicht: we vergoeden niet alles, zie onder toelichting kosten.
• Hoe vaak de activiteiten plaatsvinden.

Procedure

• Een onafhankelijke selectiecommissie bekijkt of de aanvragen aan de voorwaarden voldoen.
• Deze selectiecommissie bestaat uit bewoners (van alle leeftijden), de gemeente (de gebiedsadviseur en/of wijkmanager), wmo radar en Woonstad Rotterdam.
• De commissie komt maandelijks bij elkaar. Binnen een week na de laatste bijeenkomst sturen we de aanvragers een bericht.
• Als de commissie je aanvraag afwijst, ontvang je een reactie met uitleg waarom.
• Als de commissie je aanvraag goedkeurt, maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over de verantwoording van het geld, communicatie en start & voortgang van het plan.
• Bij het indienen van een aanvraag, ga je ermee akkoord dat wij de gegevens over je aanvraag mogen delen met belangrijke partners. Zoals de gemeente. Ook geef je toestemming de gegevens over je aanvraag op te nemen in ons bestand van goedgekeurde projecten. En ze te vermelden op onze website.

Toelichting kosten

Sommige kosten worden niet uit het Lokaal Budget vergoed. Denk aan:
• Locatiekosten.
• Overhead / organisatiekosten.
• Een vrijwilligersvergoeding, want dat is eigenlijk onbetaald werk. Wél mag je budget opnemen om iets voor je vrijwilligers te doen, zoals een attentie als ze jarig zijn, reiskosten of een uitje.
• Sommige materiaalkosten.
• Kosten voor eten: eten mag niet het doel zijn. We maken in sommige gevallen een uitzondering, maar alleen wanneer eten onderdeel is van een programma met andere activiteiten. Het kan zijn dat we dan als voorwaarde stellen dat je mensen een kleine bijdrage vraagt voor het eten.

Kosten die je wél kunt declareren:
• Kosten die je maakt om de activiteit te organiseren, bijvoorbeeld het huren van materialen.
• Promotiemateriaal, zoals flyers en posters.
• Eventueel inhuur van professionals volgens sociaal uurtarief, als het maar in balans is met het aantal mensen dat naar de activiteit komt. Indien je een flink bedrag nodig hebt voor inhuur, maak je meer kans als je nog andere mogelijkheden zoekt om het te bekostigen.
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat je het budget verdeelt over meerdere momenten binnen een periode.

Checklist

Mijn plan draagt bij aan minimaal één van de volgende eigenschappen:

✔ Empowerment
✔ Sociaal contact
✔ Kansengelijkheid
✔ Veilig en langer thuis wonen
✔ Talentontwikkeling
✔ Ontmoeting
✔ Opvoedkracht
✔ Gezonde leefstijl
✔ Minder stress
✔ Mantelzorgondersteuning

Goedgekeurde aanvragen

Bekijk hier alle ideeën die al zijn goedgekeurd.

Contact

Neem voor vragen over Lokaal Budget Centrum contact met ons op via: centrum@wmoradar.nl.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor 2023 kun je indienen tot 15 december 2023. Let op dit is een doorlopende regeling. Een idee voor 2024 kun je ook alvast aanvragen.

Naam(Vereist)
Email(Vereist)
Voor welke doelgroep is het project/ initiatief bedoeld?
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
DD dash MM dash JJJJ