wmo radar > Jouw idee voor de wijk > Lokaal Budget: Centrum

Lokaal Budget: Centrum

Jouw idee voor Cool, Dijkzigt, Oude Westen, Scheepvaartkwartier en Stadsdriehoek

Met Lokaal Budget steunt wmo radar lokale initiatieven waar jouw wijk direct van profiteert. Hierin werken we nauw samen met bewoners en ondernemers.

Dit budget is alleen beschikbaar voor initiatieven die onze welzijnsactiviteiten ondersteunen. Welzijnsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten dicht bij de leefwereld van de bewoners. Met elkaar eten, in het Huis van de Wijk cursussen of kinderactiviteiten aanbieden. Het doel is om bewoners op te zoeken. Hun eigen kracht aan te spreken. Hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen, én ze te bewegen een stap vooruit te zetten. Of contacten aan te gaan met bekenden uit de buurt en nieuwe mensen te ontmoeten.

Heb jij dus een goed idee dat onze welzijnsactiviteiten in de wijken Cool, Dijkzigt, Oude Westen, Scheepvaartkwartier, Stadsdriehoek of het Oude Westen weet te versterken? En ben je bovendien een bewoner, of een netwerkpartner uit een van deze wijken? Dien dan snel je idee in.

 

Voorwaarden aanvragen 2023

1. Je bent betrokken bij een van de genoemde wijken in het centrumgebied en
a. woont/werkt in een van de genoemde wijken,
b. hebt binding met het gebied (graag nader toelichten op het aanvraagformulier).
2. Je hebt een idee – voor wijk en/of bewoners – dat onze welzijnsactiviteiten aanvult op de gebieden jeugd, kwetsbare volwassenen, ouderen 65+ en sociaal beheer (buurtactiviteiten in en rondom het Huis van de wijk).
3. Periode: de uitvoering vindt plaats in hetzelfde kalenderjaar waarin je de aanvraag indient.
4. Je mag een aanvraag indienen als bewoner óf als sociaal ondernemer.

 

Waar vragen we naar in het aanvraagformulier?

In het formulier vragen we onder meer om het volgende:
• Wat je gaat doen en met wie (bewoners/partners, enzovoorts).
• Of het plan aan de checklist voldoet-zie verderop.
• Welke resultaten of impact je verwacht.
• Een onderbouwd kostenoverzicht: we vergoeden niet alles, zie onder toelichting kosten.
• Hoe vaak de activiteiten plaatsvinden.

 

Procedure

• Een onafhankelijke selectiecommissie toetst de aanvragen aan de hand van de vastgestelde criteria.
• Deze selectiecommissie bestaat uit bewoners (van alle leeftijden), de gemeente (de gebiedsadviseur en/of wijkmanager), wmo radar en Woonstad Rotterdam.
• De commissie komt bij elkaar op 26 oktober, 30 november en 19 december. Uiterlijk twee weken daarna sturen we de aanvragers een bericht.
• Als de commissie je aanvraag afwijst, ontvang je een reactie met uitleg waarom.
• Als de commissie je aanvraag goedkeurt, maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over de verantwoording van het geld, communicatie en start & voortgang van het plan.
• Bij het indienen van een aanvraag, ga je er als aanvrager mee akkoord dat wij de gegevens over je aanvraag mogen delen met belangrijke partners. Zoals de gemeente. Ook geef je toestemming de gegevens over je aanvraag op te nemen in ons bestand van goedgekeurde projecten. En ze te vermelden op onze website.

 

Toelichting kosten

Sommige kosten worden niet uit het Lokaal Budget vergoed. Denk aan:
• Locatiekosten.
• Overhead / organisatiekosten.
• Vrijwilligersvergoeding is in de basis onbetaald werk. Budget voor vrijwilligerswaardering kan worden opgenomen, zoals een attentie bij persoonlijke aangelegenheden, werkgerelateerde reiskosten of een uitje.
• Sommige materiaalkosten.
Kosten die je wél kunt declareren:
• Kosten die worden gemaakt om de activiteit te organiseren, bijvoorbeeld het huren van materialen.
• Promotiemateriaal, zoals flyers en posters.
• Eventueel inhuur fte volgens sociaal uurtarief, en in balans met resultaat en bereik. Indien er sprake is van veel fte-inzet, maak je meer kans met een cofinanciering.
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat je het budget verdeelt over meerdere momenten binnen een periode.

 

Checklist

Mijn plan draagt bij aan minimaal één van de volgende eigenschappen:

✔ Empowerment
✔ Sociaal contact
✔ Kansengelijkheid
✔ Veilig en langer thuis wonen
✔ Talentontwikkeling
✔ Ontmoeting
✔ Opvoedkracht
✔ Gezonde leefstijl
✔ Minder stress
✔ Mantelzorgondersteuning

 

Goedgekeurde aanvragen

Bekijk hier alle ideeën die al zijn goedgekeurd.

 

Contact

Neem voor vragen over Lokaal Budget Centrum contact met ons op via: centrum@wmoradar.nl.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor 2023 kun je indienen tot 15 december 2023. Let op dit is een doorlopende regeling. Een idee voor 2024 kun je ook alvast aanvragen.

Naam(Vereist)
Email(Vereist)
Voor welke doelgroep is het project/ initiatief bedoeld?
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
DD dash MM dash JJJJ