wmo diensten

wmo radar verzorgt wmo diensten in Rotterdam Centrum.

Onze ambitie

wmo radar versterkt en vergroot de inzet van bewoners in de eigen wijk.Onze ambitie is een samenleving om trots op te zijn. Waar mensen voor elkaar zorgen en wijkbewoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van overheid, professionals en loketten. Of het nou gaat om een ondersteuningsvraag of om een leuk idee voor activiteiten. Wij willen iedereen perspectief bieden op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen.

Speerpunten van onze aanpak

  Samen verantwoordelijk

  Samen zijn we verantwoordelijk voor het opbouwwerk, jongerenwerk, pleinenwerk, ouderenwerk, huiswerkklas Oude Westen en de Thaiboksschool Oude Westen. Daarnaast werken er ook nog allerlei andere initiatieven met ons samen, zoals speeltuin Weena, Buurtbemiddeling en Cultuurscout.

  Netwerken

  We stellen onze netwerken beschikbaar en vergroten persoonlijke netwerken van bewoners. Bewoners doen mee, zetten zich actief in voor activiteiten die ben hen passen. We bieden professionele ondersteuning waar nodig. Onze insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk.

  Hoe werken we?

  Wij willen de eigen kracht en talenten van bewoners, hun omgeving en vrijwilligers optimaal benutten. En een leeromgeving bieden aan iedereen die dat wil.

  Het uitgangpunt van onze aanpak is de WIEfocus. WIE staat voor:

  Wederkerigheid: we doen wat terug voor de stad Rotterdam.
  Informeel netwerk: buren, familie, vereniging, werkgever etc.
  Eigen kracht: aanspreken, benutten en inzetten.

  Meer weten?

  Neem contact op met onze teamcoach:

   

  Teamcoaches Wmo Radar Han Riksten en Jolanda Moerkerke

   

  Delen

  Projecten wmo diensten

  Meer thema's