wmo radar > Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

Stichting Radar WMO diensten is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (ofwel voldoet aan de WNT eisen).

2021
Download het document controleverklaring van de onafhankelijk accountant

2020
Download het document controleverklaring van de onafhankelijk accountant.

2019
Download het document controleverklaring van de onafhankelijk accountant.

2018
Download het document controleverklaring van de onafhankelijk accountant.

De directie en bestuur van Stichting Radar WMO diensten