Werk en ondernemen

Wij bieden mensen die aan de kant staan weer perspectief, laten ze geloven in hun eigen ambitie en talenten. Daarvoor werken en leren we samen met burgers, ondernemers en onderwijs.

Geloven in ambitie en talenten

In Rotterdam-Centrum leven ruim 4.000 mensen met een uitkering. Veel van hen zoeken een leeromgeving of spreken onvoldoende Nederlands. Wij geven alle burgers van het centrum een perspectief, door samen te werken en samen te leren. Dat geldt dus ook voor bewoners met een uitkering en een maatschappelijke inspanning.

Wat doet de wijkcoöperatie?

Onze wijkcoöperatie brengt burgers in beweging via activering en participatie. Onder meer door die burgers te verbinden met ondernemers in het centrum van Rotterdam, waar ruim 4.800 bedrijven en winkels zijn gevestigd. 

Kwetsbare burgers moeten weer geloven in hun eigen ambities en talenten. Dat maakt ze sterk en opent de weg naar werk, als de markt dat toelaat.

Enkele van onze projecten

Zorg & Welzijn <=> Activering & Werk

Onze aanpak om activering en participatie te bevorderen en een verbinding te maken met de arbeidsmarkt is onorthodox en wijkgericht. Juist daarom zijn we naast de wijkteams ook een wijkcoöperatie gestart. We verbinden eigenlijk welzijn en zorg met burgerparticipatie en werk en inkomen. De deelgemeente én het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk en Inkomen van de stad steunen en financieren ons daarbij.

Meer informatie?

Neem contact op met:

 

 

 

 

Delen

Projecten Werk en ondernemen

Meer thema's