wmo radar > Wat we doen > Wijkteams

Wijkteams

Zorg & Ondersteuning: Altijd dichtbij

Het wijkteam is er voor alle Rotterdammers

Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? Dan kun je terecht bij het wijkteam van wmo radar. De wijkteams ondersteunen bewoners die verschillende problemen ervaren en die er zelf niet goed uitkomen. Bij ons wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg en welzijn binnen de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis. Dat doen ze door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werkt het wijkteam actief aan preventie.

 

Iedereen kan soms hulp gebruiken

Onze hulpverleners bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan vragen over opvoeding, psychische zorg of begeleiding bij zelfstandig wonen. Samen onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn en waar hulp bij nodig is. Daarbij wordt ook gekeken wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen. Het gaat erom dat bewoners uiteindelijk zelf weer verder kunnen.

 

Wat doet het wijkteam?

Onze aanpak is integraal. Dit betekent dat we naar alle aspecten kijken die belangrijk zijn. We bieden hulp op maat en schakelen als dit nodig is gespecialiseerde hulp in. Mocht specialistische hulp nodig zijn, bespreekt de wijkteammedewerker welke organisaties bij de ondersteuning betrokken worden. Informatie wordt pas uitgewisseld als daarvoor toestemming gegeven is.
De wijkteams zijn zorgvuldig samengesteld. Voldoende generalistische en specialistische kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zij zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. De teams bestaan uit professionele hulpverleners met veel ervaring op verschillende gebieden zoals (psychische) zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen.

 

Wmo radar is actief in de wijkteams volwassenen en jongeren:

  • Hulpverlening aan volwassenen vanuit Sociaal Werk Rotterdam (SWR) bestaande uit Dock, CvD en wmo radar). Door de verschillende achtergronden en expertise van CVD, DOCK en wmo radar zijn we in staat snel te schakelen op verschillende gebieden en verbindingen te leggen. Zo maken onze medewerkers samen het verschil voor de Rotterdammers die aankloppen bij het wijkteam.
  • Jongerencoaches vanuit het samenwerkingsverband Intensieve Jongeren Coaching Rotterdam (IJCR):  Exodus, Futuro en wmo radar. De combinatie Exodus, Futuro en wmo radar biedt met haar intensieve jongerenaanpak begeleidingstrajecten aan jongeren tussen de 12-27 jaar die toekomstperspectief dreigen te verliezen. Inmiddels is het samenwerkingsverband actief in alle 43 wijkteams van Rotterdam. In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband kwetsbare Rotterdamse jongeren ondersteund en geholpen bij het contact met ouders/verzorgers, zelfstandig wonen, werken en/of weer een opleiding gaan volgen en bij het opbouwen van een inspirerende vriendenkring die hen behoedt voor een terugval.

Heb je een hulpvraag?

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan ondersteuning vanuit het Wijkteam? Informeer dan bij één van onze Huizen van de Wijk. Ook kun je terecht bij de Vraagwijzer, een gratis loket van de gemeente Rotterdam. Via telefoonnummer 14 010 kom je in contact met de Vraagwijzer. Daarnaast kun je langskomen bij de balie van de Vraagwijzer in jouw buurt, op weekdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Bekijk hier alle informatie en de dichtstbijzijnde locatie in jouw wijk. Aanvullende informatie over het Wijkteam vind je op de website van gemeente Rotterdam via onderstaande button.

Meer informatie over het Wijkteam