wmo radar > Wat we doen > Wijkteams & Schoolmaatschappelijk Werk

Wijkteams & Schoolmaatschappelijk Werk

Zorg & Ondersteuning: Altijd dichtbij

Het wijkteam is er voor alle Rotterdammers

Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? Dan kun je terecht bij het wijkteam van wmo radar. De wijkteams ondersteunen bewoners die verschillende problemen ervaren en die er zelf niet goed uitkomen. Bij ons wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg en welzijn binnen de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis. Dat doen ze door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werkt het wijkteam actief aan preventie.

 

Iedereen kan soms hulp gebruiken

Onze hulpverleners bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan vragen over opvoeding, psychische zorg of begeleiding bij zelfstandig wonen. Samen onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn en waar hulp bij nodig is. Daarbij wordt ook gekeken wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen. Het gaat erom dat bewoners uiteindelijk zelf weer verder kunnen.

 

Wat doet het wijkteam?

Onze aanpak is integraal. Dit betekent dat we naar alle aspecten kijken die belangrijk zijn. We bieden hulp op maat en schakelen als dit nodig is gespecialiseerde hulp in. Mocht specialistische hulp nodig zijn, bespreekt de wijkteammedewerker welke organisaties bij de ondersteuning betrokken worden. Informatie wordt pas uitgewisseld als daarvoor toestemming gegeven is.
De wijkteams zijn zorgvuldig samengesteld. Voldoende generalistische en specialistische kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zij zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. De teams bestaan uit professionele hulpverleners met veel ervaring op verschillende gebieden zoals (psychische) zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen.

 

Wmo radar is actief in de wijkteams volwassenen en jongeren:

  • Hulpverlening aan volwassenen vanuit Sociaal Werk Rotterdam (SWR) bestaande uit Dock, CvD en wmo radar). Door de verschillende achtergronden en expertise van CVD, DOCK en wmo radar zijn we in staat snel te schakelen op verschillende gebieden en verbindingen te leggen. Zo maken onze medewerkers samen het verschil voor de Rotterdammers die aankloppen bij het wijkteam.
  • Jongerencoaches vanuit het samenwerkingsverband Intensieve Jongeren Coaching Rotterdam (IJCR):  Exodus, Futuro en wmo radar. De combinatie Exodus, Futuro en wmo radar biedt met haar intensieve jongerenaanpak begeleidingstrajecten aan jongeren tussen de 12-27 jaar die toekomstperspectief dreigen te verliezen. Inmiddels is het samenwerkingsverband actief in alle 43 wijkteams van Rotterdam. In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband kwetsbare Rotterdamse jongeren ondersteund en geholpen bij het contact met ouders/verzorgers, zelfstandig wonen, werken en/of weer een opleiding gaan volgen en bij het opbouwen van een inspirerende vriendenkring die hen behoedt voor een terugval.

Heb je een hulpvraag?

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan ondersteuning vanuit het Wijkteam? Informeer dan bij één van onze Huizen van de Wijk. Ook kun je terecht bij de Vraagwijzer, een gratis loket van de gemeente Rotterdam. Via telefoonnummer 14 010 kom je in contact met de Vraagwijzer. Daarnaast kun je langskomen bij de balie van de Vraagwijzer in jouw buurt, op weekdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Bekijk hier alle informatie en de dichtstbijzijnde locatie in jouw wijk. Aanvullende informatie over het Wijkteam vind je op de website van gemeente Rotterdam via onderstaande button.

Meer informatie over het Wijkteam

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Voor kinderen, ouders én scholen

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is er voor de kinderen, ouders én scholen. We werken op de scholen zelf en we werken preventief. Dat betekent dat onze schoolmaatschappelijk werkers signaleren, advies en consultatie geven, bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat op school en anticiperen op de hulpvragen van de school (zoals voorlichtingen). SMW van wmo radar is actief in de deelgebieden Rotterdam Centrum, Noord, Hillegersberg en Schiebroek. In Centrum en het Oude Westen werkt het SMW nauw samen met de wijkteams van wmo radar. Dankzij deze samenwerking kunnen we in een vroeg stadium ondersteuning bieden. Zowel in de thuissituatie als op school. Het wijkteam kijkt naar de gehele gezinssituatie om te komen tot de best passende ondersteuning.

 

Focus op welzijn en veiligheid

De focus van het schoolmaatschappelijk werk is gericht op het welzijn en de veiligheid van opgroeiende kinderen op de voorscholen en het basisonderwijs. Jezelf veilig en ontspannen voelen om tot leren te komen is niet altijd vanzelfsprekend. In het leven en in de belevingswereld van kinderen kan zich van alles voordoen waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling stagneert. Gescheiden ouders, geweld thuis, het verlies van een dierbare, pesten, faalangst en andere zorgen kunnen een grote impact hebben op een kind.

 

Hoe werkt de schoolmaatschappelijk werker?

De schoolmaatschappelijk werker is toegankelijk, werkt laagdrempelig en is goed zichtbaar op de scholen. Daardoor is hij/zij altijd bereikbaar voor ouders en in staat om hulpvragen te beantwoorden. De schoolmaatschappelijk werker:

✔ Biedt kortdurende ondersteuning die ervoor zorgt dat het kind zich gehoord en gezien voelt
✔ Biedt kortdurende ondersteuning in de vorm van coaching
✔ Is de verbindende schakel tussen school, leerkrachten/interne begeleiders en de ouder(s)/ verzorger(s). En draagt zorg voor een gefundeerde samenwerking ten behoeve van het kind
✔ Zoekt naar passende hulp bij meervoudige problematiek en werkt samen met collega-professionals van het wijkteam of wijknetwerk, zij is de schakel tussen school en de betrokken hulpverlening

 

Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werkers bij wmo radar:

  • Het kind staat centraal, we zijn er voor alle kinderen van de (voor)school
  • We leveren kortdurende en effectieve ondersteuning en verwijzen tijdig door
  • We zijn oplossingsgericht, we denken in mogelijkheden en creatieve oplossingen
  • We dragen optimale zorg voor een goede samenwerking met de scholen en netwerkpartners

 

Contact

Neem voor informatie over schoolmaatschappelijk werk contact op met Renée Wind (coördinator SMW) via telefoonnummer 06 10 20 15 29 of stuur een e-mail naar: renee.wind@wmoradar.nl.