wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 4 > 4.4 Technologische ontwikkelingen en e-health

4.4 Technologische ontwikkelingen en e-health

4.4 Technologische ontwikkelingen en e-health

In de lokale aanpak valpreventie zoals die door ons is ontwikkeld is (nog) geen aandacht voor ondersteunende technologie of e-health toepassingen. De reden hiervoor is dat het aantal praktische en bereikbare toepassingen nog gering is.

 

Bereikbaar en bruikbaar zijn op dit ogenblik persoonsalarmering en een stappenteller.

 

Persoonsalarmering is vooral belangrijk voor alleenwonende ouderen die niet dagelijks contact hebben met anderen. ‘Stel u valtongelukkig, hoe lang kan het duren voordat u gevonden wordt?’Dit is een goede startvraag om hierover met ouderen in gesprek te raken. Persoonsalarmering kan aangevraagd worden via de zorgverzekeraar.

 

Stappenteller daagt uit om wat vaker uit de stoel te komen en wat meer stappen te zetten. Wij hebben goede ervaring met een heel simpele stappenteller die mensen meedragen in hun broekzak of jaszak. Stel ze zelf in en laat ouderen gedurende een week bijhouden hoevel stappen ze per dag zetten. Een eenvoudige stappenteller is al rond de € 10 te koop.

 

Omdat de technologische en digitale ontwikkelingen heel snel gaan staan we toch kort stil bij:

 

  • Domotica, thuistechnologie, ter vergrtoing van het wooncomfort in huis
  • E-health toepassingen, digitale hulpmiddelen.

 

Bekijk hier de PDF valpreventie technologie en e-health