wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 4 > 4.3 Borgen van de kwaliteit van je programma

4.3 Borgen van de kwaliteit van je programma

4.3 Borgen van de kwaliteit van je programma

Een nieuw project opstarten is één ding. De kunst is er voor te zorgen dat je project ook na de start doorloopt, dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat je voortdurend oog houdt voor verbeteringen. Ideeën voor verbetering moeten weer toepasbaar gemaakt worden en zodanig ingepast dat ze een logisch onderdeel van het programma uit gaan maken.

 

Bij een project zoals de lokale aanpak valpreventie waar veel partners een steentje aan bijdragen is het belangrijk dat ook iedereen de mogelijkheid heeft verbeteringen aan te dragen. Dat betekent niet alleen evalueren met de kernpartners of met de deelnemers maar ook met gastdocenten uit de cursus, met sport- en beweegaanbieders maar ook met opdrachtgevers of subsidiegevers. Alle betrokkenen kunnen bijdragen aan het handhaven van de kwaliteit van het programma. Dat kan door officieel te evalueren maar soms ook door gewoon te vragen of het programma aan de verwachtingen voldoet: wat verwachten deelnemers of gastsprekers en wat ervaren zij? Op deze manier hoor je of mensen tevreden zijn of dat er wat hapert. Door iedereen actief te betrekken, en zichtbaar te maken hoe je hun inbreng praktisch vertaalt en inpast, houd je hen ook betrokken.

 

In het stappenplan stap 4 is al aandacht besteed aan het belang van evaluatie en wat dat op kan leveren. Hier zetten we nog een aantal zaken op een rij.

 

Bekijk hier de PDF kwaliteit en borging.

 

Maak bij het presenteren van je project niet alleen gebruik van de cijfermatige resultaten maar vul ze aan en ondersteun de cijfers met verhalen van je deelnemers!