wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 4 > 4.2 Resultaten lokale aanpak valpreventie

4.2 Resultaten lokale aanpak valpreventie

4.2 Resultaten lokale aanpak valpreventie

Resultaten

Als het gaat over de resultaten dan denken we daarbij natuurlijk om te beginnen aan de resultaten bij de ouderen voor wie we deze aanpak ontwikkelen maar het is ook interessant om te kijken naar de resultaten die deze aanpak voor jouw organisatie oplevert of naar de bijdrage die je levert aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Resultaten voor deelnemende ouderen

Ouderen beschikken na afloop ruime kennis over manieren om zelf hun valrisico te beperken.

 

De oudere deelnemers:

 • weten hoe belangrijk het is om te bewegen (balans, spierversterking en coördinatie)
 • hebben de flyer huiswerkoefeningen om thuis te kunnen oefenen
 • weten waarom vitamine D belangrijk is, ze hebben kennis over gezonde voeding met voldoende eiwit en weten dat alcoholgebruik hun valrisico vergroot
 • zijn geïnformeerd over de risico’s bij gebruik van bepaalde soorten medicijnen
 • zijn in staat een oplossing te zoeken voor valgevaarlijke situaties in huis
 • hebben kennis over goed schoeisel voor binnen en voor buiten
 • weten dat het belangrijk is bril en gehoorapparaat op orde te houden en te gebruiken

 

Na afloop van de 8 weken durende cursus

 • ervaren zij dat ze fysiek meer kunnen dan ze dachten
 • hebben zij een verbeterde conditie
 • kunnen zij soepeler bewegen
 • staan zij makkelijker op uit hun stoel
 • hebben zij de stimulans ervaren van het samen bewegen in een groep

Verbeteringen van de valrisicotesten opstaan uit de stoel

Na 8 weken cursus Kom in beweging
m/v
Geboortedatum
Valrisico bij
aanvang
Opstaan uit stoel
bij aanvang
Einde cursus
v
8-2-1940
niet verhoogd
vlot
vlot
v
25-1-1950
verhoogd
vlot
vlot
m
18-7-1929
verhoogd
steun
vlot
v
10-2-1939
verhoogd
aarzelend
vlot
v
19-10-1930
verhoogd
vlot
vlot
m
3-2-1926
verhoogd
?
aarzelend
v
16-1-1947
verhoogd
vlot
vlot
v
4-1-1942
niet verhoogd
vlot
vlot
v
28-1-1940
verhoogd
vlot
vlot
v
4-5-1942
verhoogd
steun
vlot

In beweging blijven:

 • de helft van de ouderen beweegt na afloop in groepsverband
 • 1 op de 3 ouderen gaat thuis door met de huiswerkoefeningen
 • 1 op de 3 ouderen neemt deel aan nieuwe sociale activiteiten
 • Er is een hoge opkomst bij de terugkombijeenkomsten valpreventie

Toename in beweging

Na 8 weken cursus Kom in beweging

 

Beweging per dag
sportgroepje
# per week
einde cursus
> 30 min
nee
0
wekelijks gym
> 30 min
gym 55+/pilates
2
gym 55+ / pilates
< 30 min
niet
0
probleem cognitief functioneren; deel gaan nemen
aan sociale activiteiten
> 30 min
fitness; zwemmen
2
time to dance + deelname aan sociale activiteiten
< 30 min
nee
0
> 30min
nee
0
> 30 min
ja
1
meer gaan lopen in wandelgroep + sociale activiteiten
> 30 min
ja, seniorengym
1
Meer gaan lopen; wandelgroep + deelname mantelzorgdag
> 30 min
niet
0
zwemmen; heel Holland in beweging

 

Resultaten voor je eigen organisatie

 • Je hebt een aantrekkelijk aanbod waarmee je nieuwe groepen ouderen bereikt
 • Het samenwerkingsnetwerk in de wijk tussen zorg welzijn, sport en bewegen is gegroeid
 • Veiligheidsscan van de ergotherapeut biedt een extra mogelijkheid tot huisbezoek bij ouderen die geen interesse hebben in het reguliere huisbezoek
 • Met de lokale aanpak valpreventie sluit je aan op de gemeentelijke agenda Rotterdam Ouder en Wijzer (pijler Vitaal) Zie PDF Samenwerkingsagenda Rotterdam ouder en wijzer
 • Met deze aanpak sluit je aan op het landelijk preventiebeleid zie PDF publieksversie landelijk preventieakkoord