wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 4 > 4.1 Stappenplan stap 4

4.1 Stappenplan stap 4

4.1 Stappenplan stap 4

Monitoring

Meet resultaten en blijf evaluaeren

  • Onder ouderen: startmeting bij intake en evaluatie bij einde cursus
  • In werkgroep: maak afspraken en evalueer met regelmaat. Houd elkaar scherp op nieuwe ontwikkelingen.

 

Startmeting en evaluatie

Wil je het effect van de lokale aanpak bij de deelnemende ouderen volgen dan begin je je programma met een 0-meting. Gebruik hier voor de PDF 0-meting vragenlijst en de PDF Valrisicotest opstaan uit de stoel.

Aan het einde van de cursus gebruik je het evaluatieformulier PDF evaluatieformulier einde cursus en herhaal je de valrisicotest opstaan uit de stoel. Vergelijking van de resultaten aan de start en aan het einde laten je zien welke baat de deelnemers gehad hebben bij het volgen van de cursus.

 

Reacties van deelnemers op de vraag ‘Wat heeft u geleerd tijdens de cursus?

“Gefaseerd bewegen, meer mijn wandelstok gebruiken”
“saamhorigheid met de buren”
“regelmatig bewegen is een ‘must’”
“hoe je op kan staan bij vallen”

Verbeterpunten

Uiteraard neem je verbeterpunten van de deelnemers mee in het vervolg.

Na de eerste cursus ‘Kom in Beweging’ vroegen deelnemers of ze de huiswerkoefeningen op papier konden krijgen, als geheugensteuntje voor thuis. Op een A-4 werden de oefeningen kort beschreven. Vervolgens gaven ouderen aan de beschrijving niet helemaal te snappen, dus voegden we tekeningen toe. Als laatste stap hebben we een mooie flyer gemaakt waarin alle huiswerkoefeningen van een titel voorzien zijn, en waarop de uitgangspositie + de oefening afgebeeld zijn.

 

Terugkomdagen

Omdat we merkten dat ouderen de cursus misten en sommigen zelfs vroegen of ze een tweede keer mee mochten doen zijn we begonnen met terugkomdagen. Drie keer per jaar is er een terugkombijeenkomst voor alle oud-deelnemers. De terugkombijeenkomst begint met een uur herhaling van oefeningen en bewegen op muziek – de hip hop is daarbij erg populair. Het tweede uur besteden we aan een nieuw thema (positieve gezondheid, slapen, voeding). Ter afsluiting lunchen we met de hele groep. Deelnemers zijn erg enthousiast over de terugkombijeenkomsten. We vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 3,00 per persoon.

Het thema voeding zat aanvankelijk niet in de cursus maar na de terugkombijeenkomst over voeding zijn we dit gaan gebruiken.

 

Samenwerking in de werkgroep

Het is belangrijk om na afloop van de cursus deze ook samen met de (kern-)partners te evalueren. Is iedereen tevreden over de aanpak en over de onderlinge samenwerking? Valpreventie ontwikkelt zich razend snel. Houd elkaar op de hoogte van ontwikkelingen of spreek af wie welke nieuwsbrief volgt en wie naar welke scholingsbijeenkomst of conferentie gaat.