wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 3 > 3.2 Benaderen en bereiken van migrantenouderen

3.2 Benaderen en bereiken van migrantenouderen

3.2 Benaderen en bereiken van migrantenouderen

Om activiteiten goed te laten aansluiten bij de behoeften en de cultuur van de doelgroep is het cruciaal om ouderen bij de ontwikkeling ervan te betrekken (cocreatie). Bij het benaderen en bereiken van migrantenouderen vraagt dit speciale aandacht.

 

De huidige generatie oudere migranten geeft vaak aan zich eerder oud te voeen dan hun allochtone leeftijdsgenoten. Het kan om die reden zinnig zijn om de leeftijd voor deelname aan het programma te verlagen naar 55+ in plaats van 65+. Hoe verleid je allochtone ouderen van niet-westerse afkomst om in beweging te komen? Geef een duwtje in de goede richting:

 

  • Zoek een of meerdere sleutelfiguren en doe de voorbereiding samen met hen
  • Benader hen als groep
  • Creëer een aparte groep Turken of Marokkanen of Syriers
  • Doe een apart aanbod voor mannen en voor vrouwen
  • Kies een vertrouwde, veilige en bereikbare locatie
  • Overleg over tijd, frequentie en aantal bijeenkomsten dat haalbaar is
  • Pas waar nodig de programma opzet aan
  • Vraag zo nodig iemand om te tolken
  • Werk met plaatjes en pictogrammen
  • Kies voor een plezierige aanpak, wanneer eten na afloop een goede trigger is, probeer dat dan samen met hen te organiseren

 

Wil je je verder verdiepen in het bereiken van migrantenouderen of van moeilijk bereikbare doelgroepen maak dan gebruik van onderstaande rapporten.

Bekijk hier de PDF: 2018-06 Preventieve activiteiten – kansrijke elementen RIVM moeilijk bereikbare ouderen 2018

Bekijk hier de PDF: Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen TNO 2007

Of neem een kijkje op de website van Pharos, het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.