wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 1 > 1.3 State of the Art

1.3 State of the Art

1.3 State of the Art

De term state of the art is een uitdrukking voor de huidige stand van zaken, van technologie, of van kennis. Zo is de state of the art het hoogste niveau van ontwikkeling, dat op een bepaald tijdstip is bereikt. Het is belangrijk dat je je gedurende de loop van je project op de hoogte houdt van ontwikkelingen en/of nieuwe richtlijnen op het gebied van valpreventie. Zo is de beweegnorm van ouderen in 2017 veranderd en neemt het aantal valincidenten nog steeds toe. Het lezen van relevante nieuwsbrieven en het volgen van studiedagen/congressen helpt je om bij de tijd te blijven. Heel informatief zijn onderstaande websites en nieuwsbrieven. Bespreek in je werkgroep hoe je met elkaar op de hoogte blijft van de stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van valpreventie.

 

VeiligheidNL
Informatie over valpreventie: www.veiligheid.nl/valpreventie
Inschrijven op de nieuwsbrief: www.veiligheid.nl/valpreventie/nieuwsbrief
Cijferrapportage valongevallen ouderen 2017 https://www.veiligheid.nl/valpreventie/kennis-en-cijfers/cijfers

Bekijk de PDF: infographic valongevallen 65+ 2018

 

Kennisnetwerk valpreventie
www.zorgvoorbeter.nl/valpreventie-ouderen/training-cursus/kennisnetwerk

 

Beweegrichtlijnen 2017
www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017

 

Ergotherapie richtlijn valpreventie
Bekijk de PDF: Ergotherapierichtlijn-valpreventie-2016

 

Week van de valpreventie
Jaarlijks begin oktober is de week van de valpreventie. In deze week verschijnen er tal van publicaties.