wmo radar > Werkplaats bijeenkomst 1 > 1.1 Minder vallen door meer bewegen

1.1 Minder vallen door meer bewegen

1.1 Minder vallen door meer bewegen

In essentie is een valpreventieproject effectief als:

  • De juiste doelgroep (ouderen met een verhoogd valrisico) wordt bereikt
  • Effectieve interventies worden ingezet, die aansluiten bij kenmerken en problematiek van de doelgroep
  • De kwaliteit van opzet en uitvoering van het programma goed is

In de lokale aanpak gaan wij uit van betrokkenheid van zoveel mogelijk lokale partners. Wij werken samen met huisartsen, fysiotherapie, ergotherapie en tal van sport- en beweegaanbieders en met lokale ouderenorganisaties. In de cursus ‘Kom in Beweging’ komen de gastsprekers ook zoveel mogelijk uit de directe omgeving, zij zijn ook achteraf nog te benaderen door de deelnemers. Deze lokale aanpak, vanuit het wijknetwerk, is belangrijk om ouderen blijvend in beweging en met elkaar in contact te houden.

Inspiratiefilmpje Erik Scherder

Het beweegprogramma is onderdeel van het totaal aan werkzame elementen die allen onderdeel uitmaken van een succesvol valpreventie aanbod. Onderzoek van VeiligheidNL toont aan dat alleen zo’n aanpak echt werkt.

 

 

Onze visie op de lokale aanpak is beschreven in het plan van aanpak ‘Minder vallen door meer bewegen’.