wmo radar > Wat we doen > Valpreventie

Valpreventie

Minder vallen door meer bewegen

In 2017 ontwikkelde welzijnsorganisatie wmo radar, in samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en fysiotherapie, een succesvolle aanpak: ‘Minder vallen door meer bewegen, valpreventie voor ouderen’.

De digitale werkplaats valpreventie wordt aangeboden door:

Veronique Vaarten
06-46 27 24 09
v.vaarten@wmoradar.nl

Mieke Melis
06-11 38 41 40
mmelis@wmoradar.nl

Bekijk de aanpak valpreventie minder vallen door meer bewegen in video’s op onze video portal

mindervallen.nl

Valpreventie Lokale aanpak

In de Werkplaats Valpreventie delen wij onze kennis en ervaring met professionals die geïnteresseerd zijn een eigen lokale aanpak valpreventie te ontwikkelen. De werkplaats kent 4 bijeenkomsten van elk 2 uur en is bedoeld voor welzijnswerkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, wijkverpleging, sport- en beweegaanbieders, huisartsen et cetera.
Belangrijkste resultaten valpreventie

Voor deelnemende ouderen:

 • Verminderd risico op vallen
 • Verhoogde kwaliteit van leven
 • Langer zelfstandig
 • Ervaring dat bewegen goed doet
 • Stimulans om met elkaar in beweging te blijven en met elkaar in contact te blijven
 • Ouderen zijn geïnformeerd over relevante thema’s om hun valrisico te beperken

Voor professionals en voor uw organisatie:

 • Een succesvolle preventieve aanpak
 • Integrale samenwerking op wijkniveau tussen zorg-, welzijn-, sport- en beweegaanbieders
 • Bereik nieuwe groep ouderen

Maatschappelijk belang:

 • Kostenreductie in de zorg
 • Gezondheidswinst bij doelgroep ouderen
 • Veiligheidswinst voor ouderen
 • Een overzicht over de aanpak ‘Minder vallen door meer bewegen’ leest u in een publicatie in het tijdschrift Geron.