wmo radar > Wat we doen > Hulpverlening

Hulpverlening

Hulpverlening

Wmo radar levert hulpverleners aan de wijkteams in Rotterdam. Wij doen dat in samenwerking met andere organisaties. Als ‘partners in de zorg’ hebben we het concept Netwerkorganisatie ontwikkeld waarin deelnemende partijen samen verantwoordelijk zijn voor deze wijkteams. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • iedere Rotterdammer, krijgt passende effectieve zorg
  • ruimte voor de professional
  • leren van elkaar
  • gebruiken van elkaars specifieke deskundigheid
  • inspirerend en richtinggevend leiderschap

 

Hier zijn we van!

Het toekomstperspectief van de Rotterdammer is ons uitgangspunt. Dat is onze drive om resultaten te behalen. De Wijkteams in Rotterdam bieden met het inzetten van basishulp professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar zij leven. We zetten in op het duurzaam versterken van zelf- of samenredzaamheid zodat mensen weer zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk. En dat doen we samen: bewoner en hulpverlener. ​
 

Wmo radar is actief in de wijkteams met:

  1. Hulpverlening aan volwassenen vanuit SWR (Sociaal Werk Rotterdam bestaande uit Dock, CvD en wmo radar) zie website swr.
  2. Jongerencoaching vanuit het samenwerkingsverband Exodus, Futuro en wmo radar.
  3. In het centrum leveren wij Schoolmaatschappelijk Werk aan 4 basisscholen: Het Landje, De Asch van Wijk, de Augustinus en de Jan Prins. Samen met ouders en andere partners zorgen we voor ondersteuning bij het huiswerk, hulp bij fondsaanvragen voor gezinnen en organiseren we informele opvoedingsondersteuning. Welzijnswerk brengt de plus!

Bouw ook mee aan de nieuwe samenleving

Contact