Stagiaires en vrijwilligers

De kansen op de arbeidsmarkt vergroten, dát vinden wij belangrijk! Daarom werken we samen met vrijwilligers en stagiaires aan hun toekomst.

Talentontwikkeling voor stagiaires

wmo radar biedt jongeren de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen. Dat resulteerde de afgelopen anderhalf jaar al in ruim 200 stages!

Iedereen hoort erbij

Wij willen iedereen een leeromgeving bieden. We beschouwen onze stagiaires als volwaardig en daarom krijgen ze opdrachten met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Maar tegelijkertijd zorgen we ook voor goede begeleiding. Dat verhaal vertelt zichzelf en inmiddels melden jongeren en studenten zich spontaan aan bij ons.

Serieus genomen

Door een aparte Stagemakelaar aan te stellen krijgen de stages alle aandacht. Via intervisie en individuele coaching staan we bovendien stil bij de persoonlijke ambitie en groei van stagiaires. Want zij moeten ook nadenken over wie ze zijn en wat ze doen. Door hun talent te gebruiken, krijgen ze een positief zelfbeeld. Belangrijk, jongeren zijn immers de toekomst van de stad Rotterdam.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Sociaal en commercieel combineren
  We werken samen met onder meer mbo- en hbo-instellingen. Dat levert stageplekken op in de hulpverlening, maar ook als taalcoach, administratief medewerker en directiesecretaresse of op het gebied van ondernemend sociaal beheer.
 • Werk aan de Kade
  Met ondernemers op de West-Kruiskade  hebben we Werk aan de Kade opgericht. In een half jaar heeft de markt zelf negentig stageplaatsen gecreëerd voor o.a. jongeren uit de buurt.
 • Leerwerktrajecten voor vrijwilligers
  wmo radar biedt samen met partners (o.a. TafelvanZeven, Facilicom, Maasstad Opleidingen) verschillende leerwerktrajecten aan voor gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers in de Huizen van de Wijk van wmo radar. Een mooie manier om te leren en praktijkervaring op te doen. En daarmee de persoonlijke kansen op betaald werk te vergroten. We plaatsen ook steeds meer vrijwilligers bij ondernemers. Belangrijk, omdat in de markt de perspectieven op betaald werk liggen!

  Wij werken samen met erkende scholingsinstituten. Alle vrijwilligers werken ongeveer 20 uur in een Huis van de Wijk en volgen een dagdeel per week scholing.

Meer weten?

Delen

Projecten Stagiaires en vrijwilligers

Meer thema's