Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk door wmo radar

Voor kinderen, ouders én scholen

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is er voor de kinderen, ouders én scholen. We werken op de scholen zelf en we werken preventief. Dat betekent dat onze schoolmaatschappelijk werkers signaleren, advies en consultatie geven, bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat op school en anticiperen op de hulpvragen van de school (zoals voorlichtingen). Het schoolmaatschappelijk werk van wmo radar is actief in onder andere de deelgebieden Rotterdam Centrum, Noord, Hillegersberg en Schiebroek. De ondersteuning is kosteloos voor gezinnen en voor alle kinderen van de school toegankelijk. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met de brede welzijnsopdracht van wmo radar en het wijkteam. Dankzij deze samenwerking kunnen we in een vroeg stadium ondersteuning bieden. Zowel in de thuissituatie als op school.

Focus op goed opgroeien

Soms zit een kind niet lekker in zijn of haar vel. Thuis of op school kunnen dingen gebeuren waardoor een kind minder goed opgroeit. In dit soort situaties kan het schoolmaatschappelijk werk de ouders en hun kind(eren) ondersteunen. Een aantal voorbeelden waarin het schoolmaatschappelijk werk ondersteuning biedt:

 • Opvoeding
 • Spanningen thuis
 • Faalangst, pesten of andere kwesties die het leren belemmeren
 • Armoede en financiële zorgen
 • Echtscheiding
 • Rouw & verlies
 • Gedrag

 

Voorschools maatschappelijk werk

Het voorschools maatschappelijk werk (VSMW) is er voor kinderen, ouders, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met een vve-programma (voorscholen). In overleg met de organisatie wordt afgesproken hoe de beschikbare uren worden ingevuld en sluiten we aan op de zorgstructuur van de voorschool. De voorscholen zijn veelal gekoppeld aan basisscholen. De smw’er van de basisschool is dan ook als vsmw’er gekoppeld aan de voorschool. Zo zorgen we voor een doorlopende lijn van de peuter naar de basisschool.

 

Hoe werkt de schoolmaatschappelijk werker?

De schoolmaatschappelijk werker is toegankelijk, werkt laagdrempelig en is goed zichtbaar op de scholen. Daardoor is hij/zij altijd bereikbaar voor ouders en in staat om hulpvragen te beantwoorden.

 

De schoolmaatschappelijk werker:

✔ Biedt kortdurende ondersteuning die ervoor zorgt dat het kind zich gehoord en gezien voelt;
✔ Biedt kortdurende ondersteuning in de vorm van coaching;
✔ Is de verbindende schakel tussen school, leerkrachten/interne begeleiders en de ouder(s)/ verzorger(s). En draagt zorg voor een gefundeerde samenwerking ten behoeve van het kind;
✔ Zoekt naar passende hulp wanneer meer ondersteuning nodig is en werkt samen met professionals van het wijkteam of het wijknetwerk. Zij is de schakel tussen school en de betrokken hulpverlening.

Werkwijze schoolmaatschappelijk werkers van wmo radar:
 • Het kind staat centraal, we zijn er voor alle kinderen van de (voor)school;
 • We leveren kortdurende en effectieve ondersteuning en verwijzen tijdig door;
 • We zijn oplossingsgericht, we denken in mogelijkheden en creatieve oplossingen;
 • We dragen optimale zorg voor een goede samenwerking met de (voor)scholen en netwerkpartners.

Contact

Benieuwd of schoolmaatschappelijk werk iets voor jouw gezin kan betekenen? Neem dan contact op met de schoolmaatschappelijk werker van de basisschool. De leerkracht van school kan hier meer informatie over geven.

Neem voor meer (algemene) informatie over schoolmaatschappelijk werk contact op met Renée Wind (coördinator SMW) via telefoonnummer 06 10 20 15 29 of stuur een e-mail naar: renee.wind@wmoradar.nl.

Voorbeelden

‘Je ouders zijn gescheiden en je kan hier moeilijk aan wennen’

Kindgericht

‘Jouw kind wil sporten, maar je weet niet hoe je dit moet betalen’

Oudergericht