wmo radar > Kijk op de Wijk (samenwerking met Reakt)

Kijk op de Wijk (samenwerking met Reakt)

Een strippenkaart als wegwijzer naar voorzieningen en participatie

Voor veel mensen is het hebben van een (sociaal) vangnet niet vanzelfsprekend. Ze leven vaak geïsoleerd en hebben geen of slechts enkele mensen om zich heen die hen kunnen ondersteunen. Ze weten niet altijd wat er in hun eigen buurt te verkrijgen valt en/of hebben niet de juiste vaardigheden om dichtbij hulp te vragen. Reakt ontwikkelde op initiatief van trajectbegeleider Hans Gorissen ‘Kijk op de Wijk’. Kijk op de Wijk is binnen de Parnassia Groep een werkervaringsplaats en helpt hun cliënten zo mee aan de doorontwikkeling.

Met de ‘Kijk op de Wijk strippenkaart’ kunnen de deelnemers activiteiten en aangesloten organisaties – waaronder wmo radar – in hun eigen wijk leren kennen. Zij krijgen een strippenkaart met een aantal adressen. Een bezoek aan die locaties levert een stempel op. Via de bezoeken aan de locaties vergroten deelnemers het sociale netwerk en worden zich meer bewust van de beschikbare voorzieningen. Ook ontstaan er vaak nieuwe ideeën en kansen op het gebied van dagbesteding of (vrijwilligers)werk. Voor jongeren zijn er strippenkaarten met daarop organisaties en activiteiten die gericht zijn op deze leeftijdsgroep. Meer informatie over Kijk op de Wijk? Neem dan contact op met Hans Gorissen van Reakt via telefoonnummer: 06 42 70 09 33.

RepairCafé wmo radar Overschie

Via Kijk op de Wijk is deelnemer Marc actief bij wmo radar Overschie. In Huis van de Wijk De Halte zit hij iedere woensdag klaar om apparaten van bewoners te repareren. Marc had een veranderwens waar hij mee op verkenning is gegaan bij wmo radar. Samen met Maurits Verhagen (coördinator wmo radar) heeft hij het RepairCafé opgezet. Voorheen zat Marc doorgaans thuis te repareren, maar komt nu onder de mensen terwijl hij zijn talenten inzet.

Locatie: Huis van de Wijk de Halte, Hoge Schiehof 39, 3042 AZ Rotterdam

Wanneer: Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur