wmo radar > Gezond010

Gezond010

Welzijn en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Gezond010 is een netwerk van ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties die een gezond Rotterdam met gezonde inwoners en werknemers willen. Samen met haar partners zorgt Gezond010 voor meer gezondheid en vitaliteit voor alle Rotterdammers, in alle wijken.Gezond010 brengt initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam samen. Partners werken daarin met elkaar samen in zogenoemde ‘satellieten‘.

Waarom is wmo radar aangesloten bij Gezond010?

We vinden dat welzijn en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Investeren in gezondheid draagt bij aan het welzijn van bewoners. Daarvoor is samenwerking met organisaties uit de zorg voor ons van groot belang. Om die reden ook sluiten we ons graag aan bij netwerk Gezond010, om te leren, te delen en samen te werken. Bekijk de website van Gezond010 voor meer informatie.