wmo radar > Nieuws > wmo radar in de media

wmo radar in de media

Pers

Wmo radar is regelmatig in de media met nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie. Denk hierbij aan nieuwsberichten over onze diensten, samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Ben je journalist of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via communicatie@wmoradar.nl. Hieronder vind je een overzicht van de laatste persberichten.

IDEM Rotterdam – 8 april 2022 | Stedelijk platform voor jongerenwerkers in de maak

Rotterdamse jongeren voelen zich vaak verbonden met hun wijk. Tegelijkertijd zijn ze heel mobiel en pakken ze de fiets, scooter of metro naar alle andere delen van de stad. Voor jongerenwerkers is samenwerking met andere gebieden dan ook van groot belang. Wmo radar gaat in de nieuwe welzijnsopdracht samenwerken met de gemeente Rotterdam en andere welzijnsaanbieders aan een stedelijk platform voor Rotterdamse jongerenwerkers. IDEM Rotterdam sprak met Peggy Manikus, Domeincoördinator jeugd en jongeren in Delfshaven van wmo radar, over het belang van samenwerking in het jongerenwerk.

Zonde om iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden, dat vond Peggy Manikus toen ze bij wmo radar begon als jongerenwerker. ‘Het viel me op dat er in verschillende gebieden verschillende aanpakken werden gebruikt’, vertelt ze. ‘Natuurlijk zijn de gebieden heel anders als het om jongeren gaan, als je kijkt naar de bevolkingssamenstelling. De gebiedsgrenzen en verschillen zijn op papier misschien heel duidelijk, maar in de praktijk loopt het allemaal in elkaar over.’

Kleine stapjes
Binnen de organisatie werd besloten om steeds meer samen op te trekken. ‘De samenwerking tussen gebieden is niet meteen heel groots opgepakt, maar in kleine stapjes opgezet’, zegt Peggy. ‘Zo begon het bijvoorbeeld met Up to you, een traject voor jongvolwassenen die moeite hebben met het vinden van een baan. Zij werden in vier weken klaargestoomd om te solliciteren, waarbij we ons netwerk van ondernemers inzetten. En dat is natuurlijk interessant voor jongeren in de hele stad.’

Up to you bleef niet het enige project dat de gebiedsgrenzen overging. ‘Ook de Powerklas+ is uitgegroeid tot een groot project’, vertelt Peggy. ‘Dat zijn lessen voor kinderen in de basisschoolleeftijd die ondersteuning nodig hebben in sociaal-emotionele vaardigheden. Dat project begon in Centrum, is daarna opgestart in Delfshaven en verder gegroeid. Collega’s uit verschillende gebieden zitten met elkaar om tafel en volgen samen trainingen. Het fijne is dat ze niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, van elkaar leren, samen ontwikkelen en in het geval van de Powerklas+ voor elkaar kunnen invallen als dat nodig is, ongeacht welk gebied.’

Samenwerking tussen organisaties
Om de samenwerking niet alleen binnen een organisatie te houden, maar ook tussen verschillende organisaties te bevorderen, wordt gewerkt aan een platform voor jongerenwerkers in Rotterdam. ‘Dat is een van de leuke ontwikkelingen in onze nieuwe opdracht’, vertelt Peggy. ‘De gemeente gaat de basis ervoor leggen, waarna wij er verder mee aan de slag kunnen.’

Hoe het platform er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. ‘Het wordt waarschijnlijk in eerste instantie een digitaal netwerk, iets waar je alles kan vinden’, vertelt Peggy. ‘Maar het zou heel leuk zijn als het ook een fysiek vervolg krijgt. Want van andere jongerenwerkers kun je ontzettend veel leren!’

Kun je niet wachten op het platform? Op www.jonginrotterdam.nl kun je nu al vinden wat wmo radar organiseert in Centrum, Delfshaven en Overschie.

Bron: IDEM Rotterdam

De Havenloods – 6 april 2022 | Huizen van de Wijk beloond voor aanbieden gezond eten en drinken

Rotterdam – Bezoekers van het Westervolkshuis, Post West, Pier80 en Schiemond in Delfshaven krijgen zúlk gezond eten en drinken voorgeschoteld dat deze Huizen van de Wijk beloond zijn met een ‘topprestatiebadge’ van de gemeente Rotterdam.

De gemeente heeft de ambitie dat Rotterdammers overal waar ze verblijven, leren, sporten, reizen en werken een gezonde voedselkeuze kunnen maken. In dat kader is de gemeente in samenwerking met JOGG-Teamfit in 2020 in de vijf gebieden: Centrum, Delfshaven, Feijenoord, Hoek van Holland en Noord gestart met een pilot om het voedselaanbod in de Huizen van de Wijk gezonder te maken.

Het gezonder maken van het voedselaanbod in de Huizen van de Wijk gaat via challenges. Er zijn bijvoorbeeld challenges voor het stimuleren van waterdrinken, eten van gezonde broodjes en warme maaltijden, presentatie van het voedselaanbod en aanbod van dranken en snacks. Hoe meer challenges behaald zijn, hoe gezonder het aanbod. Als een Huis van de Wijk zeven tot negen challenges behaald heeft, ontvangen ze een topprestatiebadge. Als aan nog meer challenges is voldaan, kan een Huis van de Wijk een tweede topprestatiebadge ontvangen.

Op dinsdag 5 april reikte wethouder Christine Eskes de éérste topprestatiebadges uit aan vijf Huizen van de Wijk. In het gebied Delfshaven ontvangen de beheerders van vier Huizen van de Wijk twee badges, te weten Westervolkshuis, Post West, Pier80 en Schiemond. In het gebied Centrum ontvangt Huis van de Wijk de Kipstraat één badge

Bekijk het artikel op DeHavenloods.nl

UP-magazine – maart 2022 | Lokaal samenwerken: hoe doe je dat?

Eenzaamheid hoort bij het leven, maar dat betekent niet dat ouderen daarvan de dupe moeten zijn. De Rotterdamse netwerkorganisatie Coalitie Erbij werkt samen met meer dan 100 partijen, waaronder het Sint Laurensfonds. Samen pakken zij eenzaamheid aan. Lokaal samenwerken; hoe doe je dat?

Veronique Vaarten, voorzitter van Coalitie Erbij, en Saskia Evers, projectadviseur bij Sint Laurensfonds, kenden elkaar al voordat ze in 2020 de handen ineensloegen. Tijdens een jaarlijks overleg van Fondsen voor Ouderen maakte Saskia kennis met UP! De verfrissende aanpak sprak haar aan, waarop ze vrijwel direct belde met Veronique. “Dit bestaat nog niet in Rotterdam, maar het kan van grote toegevoegde waarde zijn. Is dit iets voor Coalitie Erbij?” Vol enthousiasme polste Veronique een aantal lokale, maatschappelijke organisaties of zij oren hadden naar het faciliteren van In je Uppie-gesprekken. WMO Radar, Creatief Welzijn Senioren, Pit010, Avant Sanare en Motto wilden graag meedoen.

In sneltreinvaart
Stap twee was het zoeken naar gespreksleiders. De deelnemende partnerorganisaties leverden allen één of meerdere mensen. “Acht gespreksleiders werden getraind door UP! Zij wierven geïnteresseerde ouderen en binnen no-time hadden we alles rond”, vertelt Veronique. Sint Laurensfonds maakte de snelle start financieel mogelijk.

“De start viel samen met de eerste uitbraak van het coronavirus. UP! had razendsnel een manier ontwikkeld om telefonische groepsgesprekken te realiseren”, vertelt Saskia. Sint Laurensfonds sloeg twee vliegen in één klap: de nieuwe techniek van In je Uppie Aan de Lijn ondersteunen in de pilotfase én aan de slag gaan in Rotterdam. “We konden direct testen of de telefonische groepsgesprekken werkten en op welke manier”, aldus Saskia. Veronique vult aan: “Iedereen was hartstikke enthousiast. We zeiden direct tegen elkaar: ‘hiermee willen we door’.”

Groei naar 14 deelgebieden
Het enthousiasme van de deelnemers, gespreksleiders en de organisatie leidde uiteindelijk tot een tweede reeks telefonische groepsgesprekken in het najaar van 2020. “De gesprekken vonden noodgedwongen telefonisch plaats, maar daar bleek juist een grote behoefte aan te zijn”, zegt Saskia. “Deelnemers gaven aan deze versie van In je Uppie prima te vinden, het hoefde voor hen niet per se live.” UP! werd uitgenodigd in Rotterdam voor het verkennen van de mogelijkheid om het stedelijk uit
te rollen. Veronique: “Er bestaan al tal van activiteiten voor ouderen, de telefonische groepsgesprekken zagen we als een mooie aanvulling.”

Samenwerken
Veronique en Saskia kenden elkaar al, maar een lokale samenwerking starten kan ook als je elkaar nog niet kent. Een netwerk is belangrijk, het gaat vooral om respect, elkaar iets gunnen en tijd investeren. Hoe zorg je voor een stevige en prettige samenwerking?
Veronique: “We zijn acht jaar geleden begonnen als klein netwerk van vijf welzijnsorganisaties. Onze focus lag op het aanpakken van de eenzaamheid onder Rotterdamse ouderen. Vanaf de start richten we ons op professionals en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met het thema eenzaamheid. Het is een bewuste keuze, om ons niet óók te richten op de eenzame Rotterdammers. Het is belangrijk dat de buitenwereld weet ‘waarvan je bent’.”

De samenwerking valt of staat met de inzet van partners. “De coalitie stimuleert partners en geeft hen een podium.” Vooral dat podium is belangrijk, vindt Veronique. “Het is belangrijk de schijnwerper te richten op onze partners. Zij doen het.” Saskia vult aan: “Je moet een netwerk hebben, weten wie de spelers zijn en openstaan voor mogelijkheden. Wees ook concreet, weet wat je wilt.

Ik werd getriggerd door het idee van UP!, omdat er een mooie presentatie werd gegeven. Ik zag beelden, ik zag wat het doet met ouderen en realiseerde me dat dit in Rotterdam nog niet werd georganiseerd. Dat is van doorslaggevend belang geweest om de boel in gang te zetten.” UP! Heeft genoten van de samenwerking met ‘Rotterdam’. De lijntjes waren kort en dat werkte perfect.
De gespreksleiders namen de deelnemers mee in fascinerende gesprekken en het was ontzettend
ontroerend om – in het hart van de eerste coronagolf – te horen hoe blij de ouderen waren, dat ze vanachter hun eigen voordeur toch contact met elkaar konden hebben. En daar ging het allemaal om!

______________

Coalitie Erbij
Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en professionals die de sociale betrokkenheid vergroten onder Rotterdammers. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving. De netwerkorganisatie kent een kerngroep van acht organisaties. De kerngroep zet grote lijnen uit en werkt samen met de gemeente Rotterdam. Bij de uitvoering van activiteiten zijn steeds wisselende partners betrokken. De belangrijkste taak van Coalitie Erbij Rotterdam is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over eenzaamheid, sociaal isolement en vergelijkbare thema’s.

Sint Laurensfonds
Al bijna 400 jaar versterkt Sint Laurensfonds Rotterdam en omgeving. Dat doet ze samen met partners die de wijken en bewoners goed kennen. Het fonds vindt het belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen, zodat ze zich verbonden voelen.

 

Bekijk het artikel in UP-magazine op pagina 26

De Havenloods – 4 april 2022 | Reuzenduizendpoot op opgeknapt plein in Spangen

Reuzenduizendpoot op opgeknapt plein in Spangen

Rotterdam – Op vrijdag 1 april is het Taandersplein in Spangen, waaraan de Mariaschool ligt, na twee maanden verbouwen, feestelijk geopend. Samen met de Gemeente Rotterdam en WMO Radar maakten kinderen en omwonenden er een mooi feest van. De kinderen gingen helemaal los op de Reuzenduizendpoot, een bijzonder klimobject van natuurlijke materialen.

Het Taandersplein is bedoeld voor alle mensen uit de wijk. Het plein is avontuurlijk en lekker groen ingericht, nodigt uit tot actief spelen en vooral veel klimmen en klauteren. Omdat de Mariaschool veel gebruik maakt van dit plein tijdens de pauzes, mochten de leerlingen meedenken over de ideale indeling. Hun ideeën zijn vertaald in een maquette en meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Het plein heeft een uitdagend speelgedeelte met een Reuzenduizendpoot, boomstammetjes waarop de kinderen kunnen uitblazen en er is een vernieuwd voetbalveld met kunstgras. Een gedeelte van het plein is geschikt gemaakt om grote hoeveelheden regenwater op te slaan, zodat de huizen minder wateroverlast hebben als het heel hard regent.

Bekijk het artikel op DeHavenloods.nl

Medical Facts – 28 maart 2022 | Heel Rotterdam gezonder met de VITR Vitaalscan

Rotterdam heeft een primeur met stadsbrede leefstijlinterventie: met de online VITR Vitaalscan kunnen alle Rotterdammers vanaf nu meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en gezondheidsrisico’s.

De VITR Vitaalscan, ontwikkeld door SmartVitaal, wordt gratis aangeboden aan alle Rotterdammers. De scan heeft een Nederlandse, Engelse, Arabische, Turkse en Spaanse versie en kan in die talen in zijn geheel worden voorgelezen. Binnenkort is ook een editie in beeldtaal beschikbaar, speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De Vitaalscan is onderdeel van VITR, wat staat voor Vitaal Innovatie Traject Rotterdam. Doel van VITR is met behulp van slimme technologie Rotterdammers te motiveren hun leefstijl te verbeteren. VITR is een initiatief van het VITR Consortium, dat wordt gevormd door Erasmus MC, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, SmartVitaal, wmo radar, Medical Delta Living Lab Vit for life en Stichting Lezen en Schrijven.

Duurzame oplossing voor preventie
Hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland stijgt, is het nog geen vanzelfsprekendheid dat we allemaal in goede gezondheid ouder worden. Ongezonde leefgewoonten als roken, te weinig bewegen en ongezonde voeding hebben een negatieve impact op de volksgezondheid. Zeker in Rotterdam, waar inwoners gemiddeld ongezonder zijn dan in de rest van Nederland*. VITR wil daar verandering in brengen, door preventie laagdrempelig en schaalbaar te maken én door de effectiviteit ervan te meten. Een duurzame oplossing bieden voor preventie, dat is wat VITR beoogt.

Inzicht in leefstijl en hartrisico
De VITR Vitaalscan is gebaseerd op medisch gevalideerde vragenlijsten over voeding, beweging en persoonlijke hygiëne. Ook bevat de scan vragen over roken, stress, bloeddruk en de erfelijke belasting van de deelnemer. Op basis van de antwoorden van de deelnemer wordt door een slim algoritme** de status van diens leefstijl en het hartrisico berekend en in kaart gebracht. Leefstijl en hartrisico zijn de twee elementen die bepalend zijn voor de staat van gezondheid. Met heldere beeldtaal (rode, oranje en groene smileys) krijgt de deelnemer de eigen persoonlijke scores te zien, aangevuld met uitgebreid persoonlijk advies.

Zelf aan de slag op het e-Healthplatform
Wie na het invullen van de VITR Vitaalscan aan de slag wil met het verbeteren van zijn leefstijl, kan een jaar lang kosteloos terecht op het e-Healthplatform van SmartVitaal. Dit platform bevat een uitgebreide gezondheidstest (e-PMO), praktische tips, inspiratie en tal van challenges. Bovendien kan de deelnemer op het platform de hulp inroepen van gezondheidsprofessionals zoals leefstijlcoaches en diëtisten. Op basis van de postcode en persoonlijke scores toont de technologie precies het gezondheidsaanbod dat relevant én in de buurt is.

Een voorbeeld uit de praktijk
Uit de VITR Vitaalscan van Corrie van Driel (70 jaar), inwoonster van de wijk Overschie, bleek dat ze – in haar eigen woorden – ‘een risicogeval’ was: ‘Ik bleek een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten te hebben,’ vertelt ze. ‘Dat kwam niet als een complete verrassing, maar ik dacht wel: oei, nu moet ik uitkijken en aan de slag gaan’.

Die motivatie om iets te veranderen zag leefstijlcoach Evelyne Hurkmans al vaker optreden nadat mensen de Vitaalscan hadden ingevuld. Hurkmans begeleidde meerdere groepen deelnemers tijdens een ‘blended care’ traject van VITR. Dit traject is een samenwerking met wmo radar waarbij, naast de Vitaalscan en het e-Healthplatform, ook offline ondersteuning wordt aangeboden in een serie groepsbijeenkomsten. Zes weken lang leerden de deelnemers meer over diverse leefstijlthema’s: van bewegen tot voeding en van water drinken tot slaap en stress. Dat werkte goed, concludeert Hurkmans: ‘Door samen met deelnemers te gaan bewegen en een gezonde leefstijl echt te laten ervaren, kun je écht aanzetten tot gedragsverandering. Blended care is heel waardevol. Enerzijds kunnen deelnemers zichzelf met de online scan blijven monitoren en hun vorderingen meten. Anderzijds helpt een persoonlijk coachtraject om terugval te voorkomen.’

En Corrie? Die is dankzij deze bijeenkomsten meer gaan bewegen én ervaart nu een betere nachtrust: ‘Soms word ik wakker met het gevoel van: zo, ik heb écht goed geslapen! Dat is heerlijk.’

Gezondheid van Rotterdam in kaart brengen
De effectiviteit van VITR als leefstijlinterventie kan met behulp van de slimme technologie nauwkeurig worden gemeten. Dit doet ontwikkelaar SmartVitaal al langer onder medewerkers van bedrijven als Zeeman en Spar. Met de inzet van de technologie kan in zulke bedrijven een reductie in ziekteverzuim worden gerealiseerd van minstens 20 procent. Voor het eerst wordt de technologie nu aan een hele stad aangeboden en kan de gezondheid van alle burgers van de stad Rotterdam in kaart gebracht worden. Daarvoor is het uiteraard wel zaak dat zoveel mogelijk Rotterdammers de Vitaalscan invullen! Heb jij dit al gedaan?

Bekijk het artikel op medicalfacts.nl

NRC – 3 februari 2022 | Foto Expo Bo/Tu

‘De Schiedamseweg is de levensader van Bospolder-Tussendijken’

Buiten- en binnenexpositie Foto Expo Bo/Tu vertelt op verschillende locaties het naoorlogse verhaal van de wijk Bospolder-Tussendijken.

Portretten van bewoners van de wijk Bospolder-Tussendijken vullen deze maand mobiele billboards langs de Schiedamseweg. Deze buitententoonstelling maakt deel uit van de Foto Expo Bo/Tu die op verschillende locaties het verhaal vertelt van dit deel van Delfshaven, over de periode 1950-2022. De hoofdexpositie is ingericht in het Diepeveengebouw aan de Pelgrimstraat.

„De Schiedamseweg is de levensader van Bospolder-Tussendijken”, zegt Houssein Bouziane van de stichting MadeBy. Foto Expo Bo/Tu wordt georganiseerd in samenwerking met welzijnsaanbieder WMO Radar. „Door de portretten kunnen voorbijgangers kennismaken met de mensen in de wijk.”

Hij heeft er zijn handen vol aan. Niet alleen zit hij de beroepsfotografen achter de broek die in het gebied hebben gefotografeerd, ook probeert hij zoveel mogelijk amateurbeelden voor de expositie los te peuteren die bewoners van Bo/Tu (zoals de wijk liefkozend wordt genoemd) in de afgelopen decennia hebben gemaakt.

De inrichting van Bospolder-Tussendijken als woongebied met vooral sociale woningbouw werd rond 1930 voltooid. Bij het ‘vergissingsbombardement’ van 31 maart 1943 werd een groot deel vernield, er vielen meer dan driehonderd doden. Na de oorlog vestigden zich veel immigranten in de wijk.

„Deze turbulente geschiedenis willen we door middel van fotografie laten zien”, zegt Bouziane. Met een weids gebaar door de bovenzaal van het rijksmonument met de karakteristieke toren aan de Schiemondzijde geeft hij aan hoe hij de inrichting voor zich ziet. Hij noemt de namen van de fotografen Jan van der Ploeg, Carel van Hees, Frank Hanswijk, Florian Braakman en Jannes Linders die hun werk laten zien in het gebouw van Diepeveen.

Het Diepeveenpand is zelf deel van de historie van Bospolder-Tussendijken. Oorspronkelijk de hoofdvestiging van een handelsmaatschappij in ijzerwaren bood het later onderdak aan decorbouwers, architecten en het legendarische ontwerpbureau Hard Werken. Het gebouw en de nabije omgeving worden door de Dudokgroep ontwikkeld tot een urban woonwijk.

De hoofdtentoonstelling in Diepeveen (Pelgrimsstraat 5) opent op 24 februari en loopt tot eind maart. Meer informatie via MadeBy en WMO Radar.

Bekijk het artikel op NRC.nl

NRC – 3 februari 2022 | Straatintimidatie

De strijd tegen roepen, sissen en meelopen

Straatintimidatie van vrouwen Voor het eerst onderzocht het CBS intimidatie van vrouwen op straat. Strafrecht helpt niet. „Er is géén silver bullet.”

Een gehuurde Mercedes, muziek aan, raampje open. Dan stapvoets naast een meisje gaan rijden. Wil ze instappen? Kom! Als ze weigert: gewoon volhouden. Nummer vragen, blijven volgen. Preventiecoach Hanan Maazouzi kent de patronen. Om straatintimidatie beter te begrijpen en aan te pakken, hing ze tientallen middagen en avonden rond in het centrum van Rotterdam.

Sommige jonge vrouwen komen er speciaal voor naar de stad. Ze vinden het interessant, spannend. Maazouzi sprak ook veel meisjes die het gedrag ongemakkelijk en eng vinden. Maar wat kun je doen? Als je er niks van zegt, denken de jongens dat je instemt. Als je duidelijk maakt dat je er niet van gediend bent, worden ze boos.

Twee op de drie jonge vrouwen (van 12 tot 25 jaar) zijn tussen 2020 en 2021 lastiggevallen op straat, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De helft van de meisjes en vrouwen werd ongewenst nagefloten of nageroepen. Een kwart werd ook achterna gelopen of achtervolgd.

Wat de cijfers verder vertellen, is lastig te zeggen. Het is de eerste keer dat landelijk onderzoek naar straatintimidatie is gedaan.

„Aandacht voor straatintimidatie”, zegt criminoloog Tamar Fischer, komt in golfbewegingen”. De laatste golf was „in de jaren tachtig”, toen was er wereldwijd aandacht voor. Daarna was het lang stil. Fischer doet, als eerste, in 2017 weer onderzoek naar straatintimidatie, in de gemeente Rotterdam. Daaruit wordt duidelijk „hoeveel het voorkwam” maar ook „hoe weinig besef er was”. Bij gemeenten, agenten, jongerenwerkers maar ook bij vrouwen. „Zij zeiden: flirtgedrag hoort erbij. We moeten er maar mee dealen.”

Wat destijds ook meespeelde, schrijft socioloog Mischa Dekker in zijn promotieonderzoek, was een beduchtheid voor stigmatiseren. In Het Parool zei hij vorig jaar dat in Nederland Leefbaar Rotterdam en de Amsterdamse VVD in Nederland over een verbod op sissen en naroepen begonnen. ‘Daarbij werd straat­intimidatie al snel gekoppeld aan hangjongeren met een migratieachtergrond en dat zorgde voor ongemak bij de linkse partijen. ’

Dit veranderde na #MeToo, dat „een week” na het eerste onderzoek van Fischer losbarstte. Straatintimidatie werd plots wel besproken. Dekker zag die omslag ook. Hij zei dat Metoo meer ruimte creëerde bij ‘bij zowel slachtoffers als beleidsmakers en politici.”

Maar: wat kun je er dan tegen doen? Afstraffen, dachten Amsterdam en Rotterdam. In 2018 namen de steden een verbod op sissen, uitschelden en nafluiten op in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Handhaving bleek al snel ingewikkeld. Overtreders moesten op heterdaad werden betrapt, en dat was haast onmogelijk. Tussen april 2018 en december 2019 werden in Rotterdam totaal twaalf overtreders bekeurd. Het ‘sisverbod’ verdween aan het einde van dat jaar, nadat het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat het in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

„Strafrecht is niet de manier om straatintimidatie aan te pakken”, zegt Fischer. Ze vindt dat eerst duidelijke grenzen moeten worden afgesproken voor je „tot straffen kunt overgaan”. Veel jongens hebben volgens haar niet door dat ze fout bezig zijn, laat staan strafbaar. Dit was ook wat het hof schreef over de bepaling in Rotterdam: dat niet genoeg duidelijk was waar de grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag lag.

De intimidatiecijfers in Rotterdam bleven ook na een paar jaar sisverbod ongeveer gelijk, zegt Fischer. Maar toch: de perceptie op straatintimidatie veranderde. „Het sisverbod zorgde ervoor dat handhavers op de situaties werden getraind. Ze leerden wat het voor gedrag was, hoe ze het herkenden. Intimidatie kwam op het netvlies te staan.”

Hoe moet het dan wel?
Fischer zegt dat er niet „één silver bullet” is om straatintimidatie aan te pakken. Jongens moeten, allereerst, leren wat er in het hoofd van een meisje omgaat als ze haar naroepen. „Voor hen blijft het bij roepen. Zij is al bezig met de volgende stap. Loopt hij achter me aan? Kan ik nu wel naar huis lopen?” Veel jongens en mannen hebben volgens haar géén idee.

Het beeld van een grootstedelijk probleem moet met het nieuwe CBS-onderzoek wel worden bijgesteld. Ja, in de vier grote steden zijn de problemen het grootst: 77 procent van de meisjes en jonge vrouwen heeft daar op straat met intimidatie te maken. Maar: in de kleine steden en op het platteland gaat het om 55 procent, méér dan de helft. Naar daders is nauwelijks onderzoek gedaan. „We weten dat ze ‘heel divers’ zijn”, zegt Fischer. Jong, oud. Alleen of in groepen. Onderzoek naar daders is ingewikkeld, zegt ze.

Met preventie en jongerenwerk kun je veel bereiken, zegt Hanan Maazouzi (Welzijnsstichting WMO Radar). Daarvoor moet je weten hoe je het gesprek aangaat met jongeren in een grote stad. Niet met powerpointpresentaties, maar op straat. „Je moet het vertrouwen hebben, de straatcultuur kennen, zodat je een eerlijk gesprek kunt voeren.”

Wat denk je dat hij van je wil?
Veel jongens én meisjes gaan over hun grenzen, omdat ze thuis niet hebben geleerd wat die zijn en hoe je die kan aangeven en bewaken, zegt Maazouzi. Ze denken vooral: wat denkt de omgeving van me? Hanan Maazouzi praat met meisjes. Als je bij een jongen in een auto stapt, wat denk je dan dat hij van je wil? Ze praat ook met de jongens: roepen naar meisjes is echt geen tof gedrag.

Ze zegt dat straatintimidatie niet alleen op handhavers afgeschoven moet worden. „Ouders, docenten, winkeliers, winkelend publiek: omstanders moeten ook reageren als een grens wordt overschreden. Iedereen heeft een rol.” Ze gaat de komende maanden, met geld van de gemeente Rotterdam, verschillende preventieprogramma’s in de praktijk testen. „Het inzetten van rolmodellen die met ze praten over wat wel en niet kan, kan goed werken”, zegt ze. „Bijvoorbeeld een kapper of een winkelier die de jongeren vertrouwen en serieus nemen.”
„Dit is een probleem van de hele maatschappij’, zegt ook Fischer. „We hebben te lang weggekeken, meegelachen. Nu wordt duidelijk dat het uit de hand gelopen is.”

Bekijk het artikel op NRC.nl

De-Eerstelijns – 22 juli 2021 | ZorgDomein

Zorg en welzijn slaan de handen ineen: bijzondere samenwerking tussen huisartsen en wmo radar

Gezondheidszorg en welzijn: twee sectoren met eenzelfde doel. Namelijk: gezonde bewoners die kunnen meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken, is goede samenwerking tussen zorg en welzijn essentieel, met korte lijnen tussen de verschillende professionals. In Rotterdam Centrum, Delfshaven en Overschie is daarvoor een belangrijke stap gezet. Huisartsen hebben nu digitaal inzicht in het welzijnsaanbod van wmo radar en kunnen hun patiënten eenvoudig daarnaar verwijzen.

Wmo radar biedt verschillende diensten aan ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoners in Centrum, Delfshaven en Overschie. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Rotterdam. “Vanaf de start van onze opdracht, in 2018, zijn we op zoek gegaan naar een manier om met alle partijen te komen tot een stevige samenwerking waarin de kwetsbare bewoner echt centraal staat”, stelt Suzana Zornic, coördinator Ouderen & Kwetsbaren van wmo radar. “Met Caroline Zoon, adviseur ZorgImpuls (vanwege fusie met voormalig collega-organisatie KOEL, Samergo genaamd, red.) hebben we het concept ‘overlegtafel’ bedacht. Bij de overlegtafel komen vertegenwoordigers van de drie hagro’s (huisartsengroepen), de wijkverpleging, het wijkteam, de gemeente, Vraagwijzer, IZER, wmo radar met ZorgImpuls bijeen. Zo hebben we elkaar goed leren kennen. Tegelijk werken we vanuit verschillende organisaties, met elk een eigen cultuur, eigen jargon en eigen systemen. We moeten elkaars taal leren verstaan, de werkwijzen kennen, weten wat je van elkaar kunt verwachten. Tijdens een overlegtafel bespreken we gezamenlijk het proces, de barrières en verbeterpunten.”

Welzijnsaanbod
Huisarts Gaby Veraart is een van de deelnemers aan de overlegtafel. “Eén van de problemen van huisartsen is de onbekendheid met het welzijnsaanbod”, vertelt ze. “Huisartsen krijgen vaak te maken met psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, stress, schulden, noem maar op. Dat uit zich in lichamelijke klachten, maar een huisarts heeft daarvoor geen oplossing. Tegelijk is het voor de huisarts vaak onduidelijk wat welzijn te bieden heeft en hoe problemen daar worden opgepakt. Bij verwijzing naar een ziekenhuis is dat helder, maar welzijn is voor ons veelal een onbekend gebied.”

Wmo radar had al actie ondernomen om het de huisartsen makkelijker te maken. Suzana: “We hebben een document samengesteld met een beschrijving van het aanbod en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast is er voor elke hagro één buurtcoach aangesteld als contactpersoon. De huisarts uit de betreffende hagro kan direct verwijzen naar die buurtcoach, die op zijn beurt bepaalt wie de casus verder oppakt. Dat was al een verbetering, maar we hadden het idee dat het nog efficiënter kon.”

ZorgDomein
En dat kon inderdaad. De oplossing bleek te liggen in een bestaand, beveiligd digitaal platform. Huisartsen verwijzen namelijk dagelijks via ZorgDomein naar andere zorgprofessionals, naar het ziekenhuis, vragen laboratoriumonderzoek aan, enz. Wat als wmo radar ook wordt aangesloten op ZorgDomein? De huisartsen waren het er snel over eens: dat zou echt een enorme verbetering zijn!

En zo ging men aan de slag. Wmo radar heeft met de huisartsen gekeken op welke wijze het aanbod overzichtelijk in ZorgDomein kan worden ingevoerd. Onderverdeeld in verschillende thema’s: eenzaamheid, meedoen, gezonde leefstijl, geldzaken, ouderen enz. Een forse klus, die begin deze zomer is afgerond. “Echt de kroon op ons stappenplan in de samenwerking met huisartsen”, constateert Suzana tevreden.

Goud
Wat vinden huisartsen van resultaat? “Het is echt goud”, reageert Gaby Veraart enthousiast. “Het aanbod is voor mij nu veel duidelijker in beeld. En bij een verwijzing kan ik via ZorgDomein een deel van het journaal kopiëren en meesturen. Dat scheelt enorm veel werk.”

Ook huisarts Sandra Kremer Hovinga vindt het contact via ZorgDomein een enorme verbetering. “Nu kan ik het aanbod inzien en zelf selecteren voor wie deze casus het meest geschikt is en direct naar het juiste team verwijzen. Daarbij kan ik relevante informatie makkelijk bijvoegen.” Ze geeft aan dat ze wmo radar via ZorgDomein voornamelijk inschakelt voor eenzame of hulpbehoevende ouderen; hulp bij digivaardigheden bij patiënten; vervoer naar vaccinatielocaties en ondersteuning van kwetsbare jongeren. Na verwijzingen volgt snel een digitale terugkoppeling. “Het is erg fijn om van elkaar te weten wat we doen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en geen dubbel werk doen.”

Korte lijnen
Beide huisartsen zijn het met elkaar eens: “Als de lijnen korter zijn en de samenwerking soepel verloopt, vind je elkaar ook makkelijker en denk je er als huisarts eerder aan om hulp van welzijnsorganisaties in te schakelen.” Ze zijn zeer tevreden over de samenwerking met wmo radar. Gaby Veraart: “In de verbinding zorg en welzijn hebben we veel bereikt en dat komt de kwetsbare patiënt ten goede. Daarom vind ik aanbesteding geen goede werkwijze. Als dat leidt tot een keuze voor een andere partij, worden alle resultaten teniet gedaan. Daar moet je niet aan denken.”

Netwerkbijeenkomst
Voorlopig gaat wmo radar onvermoeibaar door. “Suzana: “Tijdens de overlegtafel zullen we evalueren of werken met ZorgDomein voldoet aan de verwachtingen. Wat ontbreekt nog, wat kan beter? Daarnaast organiseren we dit najaar een netwerkbijeenkomst met formele en informele zorgverleners. Dat hebben we eerder gedaan, en dat was een groot succes. Want elkaar zien, elkaar leren kennen, van elkaar weten wat we doen en met elkaar in gesprek gaan, verstevigt de samenwerking!”

Bekijk het artikel DeEersteLijns.nl

Medical Facts 26 april 2021 | Wethouder Sven de Langen lanceert digitale valpreventiecursus

Uit cijfers blijkt dat er elke vier minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt als gevolg van een val. Om deze reden behoort valpreventie tot de top drie preventieve aanpakken van het Ministerie van Volksgezondheid. Gistermiddag lanceerde wethouder Sven de Langen, in samenwerking met wmo radar, een nieuw digitaal valpreventieprogramma in Rotterdam.

Valpreventieprogramma
Wmo radar heeft in 2017, in samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten, een valpreventieprogramma ontwikkeld om vallen onder ouderen te beperken en voorkomen. Nu de huidige coronamaatregelen het niet toelaten om deze kwetsbare doelgroep fysiek te ondersteunen, heeft de Rotterdamse welzijnsorganisatie het programma in een digitaal jasje gestoken. Het is zodanig in elkaar gezet dat professionals, zoals fysiotherapeuten, welzijnswerkers en beweeg- en sportcoaches, het programma direct kunnen implementeren.

Meer bewegen, minder vallen
De consequenties van vallen onder ouderen worden vaak onderschat. Een val kan leiden tot hersenletsel en heup- en polsfracturen en daardoor tot minder mobiliteit en toenemende afhankelijkheid van anderen. Bewegen is het belangrijkste dat ouderen kunnen doen om hun valrisico te beperken. Ouderen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus veelal binnen en vaak ook stilgezeten.

Via de nieuwe, digitale versie van het valpreventieprogramma ‘Minder vallen door Meer bewegen’, kan de cursus nu ook online aangeboden worden. Voorafgaand en tijdens het programma worden er online begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd om deelnemers persoonlijk te woord te staan en uitleg te bieden. Het programma zelf bestaat uit een cursusboek voor professionele begeleiders met daarnaast acht voorlichtingsfilms en acht beweegfilms.

Relevante thema’s
De voorlichtingsfilms gaan over relevante thema’s, zoals het belang van bewegen, voetverzorging en schoeisel, gezonde voeding, medicatie en alcoholgebruik en veiligheid in en om een woning. Professionals kunnen het programma digitaal aanbieden én ouderen stimuleren om zelf thuis aan de slag te gaan met het programma. Ook na corona vormen de films een belangrijke ondersteuning voor professionals die valpreventie willen aanbieden. Het programma draagt niet alleen bij aan valpreventie, maar aan de algehele gezondheid en het welzijn van ouderen. Door de toename van dagelijkse beweging raakt deze doelgroep fitter en zelfstandiger, waardoor langer thuis wonen mogelijk blijft.

Aanbod voor professionals
Professionals, zoals welzijnswerkers, fysiotherapeuten, beweegtherapeuten en sportaanbieders, hebben de mogelijkheid om de cursus aan te bieden aan ouderen. Ook kunnen huisartsen in de vorm van ‘welzijn op recept’ deze nieuwe vorm van valpreventie aanbieden. Ga naar www.wmoradar.nl/wmo-wat-we-doen/valpreventie voor meer informatie, vragen en aanvragen m.b.t. ‘Minder vallen door Meer bewegen’.

Bekijk het artikel op medicalfacts.nl

OPEN Rotterdam – 10 juni 2020 | Met de koffiekar maakt WMO Radar in Overschie toch een koffie-uurtje mogelijk

Een bakkie doen in Huis van de Wijk ‘de Halte’ in Overschie gaat door corona nog even niet. Daarom brengt WMO Radar de koffie en het gebruikelijke kletspraatje naar de bewoners in de wijk toe. Op die manier kan iedereen die normaal in het Huis van de Wijk komt alsnog genieten van een koffie-uurtje.
“We missen ze, en zij missen ons. Dus we hebben het op deze manier opgelost”, zegt Priscilla van Westering van WMO Radar, die met de ‘WMO on the go’-kar de wijk onder meer langsgaat bij vrijwilligers Inge en Kathy. “Erg leuk, we zien elkaar eindelijk weer na drie maanden.”

Volgens Priscilla zijn de bewoners ontzettend blij met het initiatief. “Ze vinden het heel bijzonder. We komen namelijk speciaal voor hun. We hebben zelfs borden gemaakt en de namen erop geschreven.”

Bekijk de video op de website van OPEN Rotterdam