wmo radar

Leren van elkaar

Wij streven naar een samenleving waar mensen voor elkaar zorgen en zo min mogelijk afhankelijk zijn van overheid, professionals en loketten. Daarom bieden wij perspectief op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners zijn actief, met activiteiten die bij hen passen. En zo nodig bieden we professionele hulp en ondersteuning. Op die manier leren we van elkaar en maken samen meer mogelijk.

Dynamische wijkcentra

Wij verzorgen opdrachten voor Rotterdam en andere gemeenten in de Randstad. Zo maken wij van buurthuizen dynamische Huizen van de Wijk en ontwikkelen we een werkende aanpak van overlastgevende jeugd.

Directie

 

 

    Roxana Asmus

 

 

 

 

 

 

    Han Paulides

 

 

 

Delen