wmo radar > Nieuwsbrief > Juni 2021 > Wethouder Grauss bezoekt netwerk van (inloop-)spreekuren Delfshaven

Wethouder Grauss bezoekt netwerk van (inloop-)spreekuren Delfshaven

Sinds de start van de brede welzijnsopdracht in Delfshaven werkt wmo radar nauw samen met o.a. Zorgvrijstaat en Willem Beekhuizen om de diverse (inloop-)spreekuren in het gebied beter met elkaar te verbinden. Zowel via deskundigheidsbevordering, periodieke netwerkbijeenkomsten, faciliteren, en het verbinden van een keten aan initiatieven voor laagdrempelige hulp en ondersteuning rondom financiën, armoedebestrijding en aanverwante hulpvragen. Op initiatief van partner Zorgvrijstaat is onlangs een gids ‘binnenlopen  Delfshaven’ verschenen waarin alle spreekuren in de gebiedsketen schulddienstverlening vermeld staan en waarin toegelicht wordt in welke wijk, wanneer (dagen/tijden) en waarvoor bewoners makkelijk binnen kunnen lopen voor hulp en ondersteuning. Naar aanleiding van het verschijnen van deze gids – zowel fysiek als digitaal beschikbaar – bracht wethouder Grauss op woensdag 2 juni een bezoek aan enkele van deze spreekuren om kennis te maken en om verhalen uit de huidige Delfshavense praktijk te horen. Huis van de Wijk Post West was een van de plekken die de wethouder bezocht en waar hij o.a. sprak met Peter Riedyk, Stichting Azagua en collega’s van wmo radar. Tot slot werd ook Stichting Je Goed Recht bezocht. Kortom, een mooie middag waarin wethouder Grauss heeft kunnen zien wat de dagelijkse praktijk in Delfshaven inhoudt en dat de goede samenwerking tussen o.a. Zorgvrijstaat, Azagua, Peter Riedyk, Je Goed Recht, wmo radar en diverse andere initiatieven voor versterking van de keten heeft gezorgd. Dat is SAMEN vooruit in Delfshaven!