wmo radar > Nieuwsbrief > Juni 2021 > Buurtcoaches volgen training over eenzaamheid

Buurtcoaches volgen training over eenzaamheid

Eenzaamheid is een probleem wat al jaren op de stedelijke agenda staat en waar welzijnsorganisaties ook al jaren tegen strijden. Bij wmo radar hebben buurtcoaches een hele belangrijke signalerende functie. Zij zijn degene die eenzaamheid goed op het spoor moeten komen. Daarom volgden zij de twee- daagse training ‘Typologieën Eenzaamheid’. Tijdens deze bijeenkomsten werden de typologieën van Prof. dr. Anja Machielse behandeld. Deze typologieën duiden verschillende vormen van eenzaamheid aan. Voorbeelden zijn dat ouderen eenzaam worden door een gebeurtenis of door een minder vermogen om contacten op te bouwen. Er werd geoefend om deze verschillende vormen van eenzaamheid te herkennen. Welke vragen stel je en welke houding is daarvoor vereist? Ook kwam aan de orde dat elk type eenzaamheid een andere interventie vereist. Voor de een is dat een koppeling aan een maatje, voor de ander is dat een contactactiviteit. Tussen de twee bijeenkomsten kregen de buurtcoaches een gevarieerde huiswerkopdracht mee om te oefenen met de verschillende vormen van eenzaamheid.

Door het volgen van de training, dat werd beloond met een certificaat, kunnen de buurtcoaches beter uit de voeten bij het signaleren van eenzaamheid en het verminderen daarvan. Medewerkers van wmo radar, buurtcoaches, jongerenwerkers, participatie medewerkers, etc, volgen regelmatig trainingen en workshops. Zo blijven zij zich ontwikkelen en op hoogte van de nieuwste methoden en benodigde vaardigheden. Deze kennis zetten wij in om kwetsbare mensen in de wijk op te sporen en ze een stap verder te brengen.