wmo radar > Nieuwsbrief > Activiteiten Jeugd in Nieuwe Westen/Middelland

Activiteiten Jeugd in Nieuwe Westen/Middelland

Ramadan voetbal

Tijdens de ramadan hebben we het ramadan voetbal georganiseerd in samenwerking met JOZ. De activiteit vindt de gehele maand plaats op de locaties Tidemanplein en het Coloured Mindplein. De activiteit is wekelijks van 18:00 tot 20:00 uur zodat ze aansluitend kunnen gaan eten. Het wordt druk bezocht door minimaal 20 jongeren! We krijgen van alle jongeren alleen maar positieve geluiden en ze komen voornamelijk uit de wijken Nieuwe Westen en Middelland.

Ramadan bootcamp

Tijdens de ramadan hebben we ook de ramadan bootcamp georganiseerd in het Mevlana Park. De bootcamp is van 18:30 tot 19:30 uur en we doen dit samen met de TAQA Sportbus. De TAQA Sportbus is een externe partij die over alle middelen en materialen beschikt om een professionele bootcamp te organiseren.  Als ze het willen krijgen de jongeren naast professionele begeleiding ook trainings- en voedingsadviezen. Ze komen uit heel Delfshaven maar er mogen maximaal maar 20 jongeren aan deelnemen. De jongeren zijn erg enthousiast over de trainingen en zijn na afloop erg moe. Ondanks dat hebben ze aangegeven dit graag vaker te willen doen.

Chill moments in De Fabriek

In De Fabriek (Middelland) organiseren wij activiteiten voor groepjes van maximaal 6 jongeren. Ze kunnen gebruik maken van verschillende bord- en/of kaartspellen en een Playstation. Ook maken ze gebruik van de gelegenheid om bepaalde hulpvragen met ons te bespreken. Tevens is er een studio aanwezig. Op deze manier proberen we ze verder te helpen in hun passie en maken gebruik van de middelen die De Fabriek ons beschikbaar stelt.