wmo radar > Wat de toeslagenaffaire voor jongeren betekent

Wat de toeslagenaffaire voor jongeren betekent

In de media is terecht veel aandacht voor de getroffen ouders, maar ook de jongeren moeten leven met de consequenties. Het leven van jongeren is door de toeslagenaffaire sterk beïnvloed. Denk aan de gevolgen van stress, maar ook aan armoede, gedwongen verhuizingen, echtscheidingen en uithuisplaatsingen. Wat deze jongeren is overkomen, is niet zomaar weg te nemen. We willen hen wel zo veel mogelijk helpen. Daar maakt Dees, budgetcoach bij wmo radar, zich hard voor.

Dees is met 16 Rotterdamse, gedupeerde jongeren en de ombudsman in gesprek over de toeslagenaffaire en de consequenties. Dees biedt niet alleen een luisterend oor en praktische adviezen, zij wil ook dat de jongeren alle overige hulp en steun krijgen om hun leven zo snel en goed mogelijk weer op te pakken. Twee weken geleden vond er een gesprek plaats met gedupeerde jongeren in de leeftijd van 15 tot 32 jaar. Veel jongeren hebben een schuld opgebouwd omdat zij hun DUO-regeling niet alleen gebruikten om zelf te overleven, maar ook om hun ouders financieel bij te staan. Via de kindregeling hebben deze jongeren recht op een geldbedrag. Naast een financiële tegemoetkoming bestaat de regeling uit voorzieningen op het gebied van emotioneel herstel. Zo hebben jongeren recht op hulp van gemeenten op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dees wil weten wat de kindregeling betekent voor deze jongeren en hoe zij hiermee om willen gaan. De gesprekken waren intensief want de emotionele schade zit diep. De meeste jongeren durven het geld niet aan te raken, omdat ze bang zijn dat ze het op een later moment terug moeten betalen. Een enkeling wil met de regeling zijn of haar schulden afbetalen. Het is heel belangrijk om juist nu met deze jongeren het gesprek aan te gaan en hen te laten nadenken over wat geld met je doet. Dit om te voorkomen dat het geld wordt uitgegeven aan onnodige en dure spullen.

De schulden van de jongeren gaan Dees enorm aan het hart. Er zijn gedupeerde jongeren met schulden die niet worden kwijtgescholden. Samen met de ombudsman onderzoekt zij de mogelijkheden om de Rotterdamse jongeren te helpen. Er is nog geen speciale schuldenregeling voor deze groep. Zolang die regeling er niet is, komen zij met hun schulden in een regulier schuldhulptraject terecht waarbij het jaren kan duren tot ze schuldenvrij zijn. Dees heeft nu een stem die zij hiervoor inzet. Lokaal komt zij steeds verder en spreekt zij de juiste mensen die daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Zolang er geen regeling komt en de schulden blijven, hebben deze jongeren géén toekomstperspectief. Voor Dees blijft het belangrijk dat de politiek in Den Haag doorheeft wat de échte schade is. Naast het geldbedrag, is er vooral de emotionele schade. En dat wordt nog onvoldoende gezien.