wmo radar > Video straatintimidatie

Video straatintimidatie

(Seksuele) straatintimidatie begint bij bewustwording en preventie

Ieder vorm van (lichamelijk) contact moet gewenst en gelijkwaardig zijn. Punt! Is dat toch niet het geval? Dan hebben we het over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Helaas is (seksuele) straatintimidatie is nog altijd aan de orde van de dag. Straatintimidatie komt in allerlei vormen: naroepen, aanraken, nafluiten, uitschelden of zelfs achtervolgen.

Wmo radar is zeer actief om meer bewustwording rondom het thema (seksuele) straatintimidatie – onder jongeren, ouders, scholen en professionals in het sociale domein – in Rotterdam te creëren. Dat doen we samen met verschillende netwerkpartners. Zo maakten we met Stichting Worm een uitgebreide video waarin jongeren hun verhalen en ervaringen delen.