wmo radar > Terugblik HR: het stroomt bij wmo radar

Terugblik HR: het stroomt bij wmo radar

Een doorstroom van ongekende proporties

Een doorstroom van ongekende proporties! Dit jaar worden ambities waargemaakt en kansen verzilverd. Zelfs uitkeringen worden beëindigd. Wat is er dan allemaal gebeurd? Wij van HR vertellen er graag over, inzoomend op één van de mooie Incluzio organisaties waarvoor wij werken: wmo radar. Te beginnen met de kans die de organisatie zelf heeft weten te verzilveren: de aanbesteding.

‘Heel de stad’: de start van een nieuwe opdracht en extra gunning!
Trots en blij! Na een zenuwslopende dag van ijsberen kwam op die vrijdagmiddag 11 februari eindelijk de bevrijdende uitslag door. Naast de hergunning van drie gebiedsopdrachten werd wmo radar een nieuwe/vierde opdracht gegund: Charlois. Samen met Rotterdam Centrum, Delfshaven en Overschie startten wij 1 juni aan een nieuw avontuur. Met tevens bijzondere personele gevolgen. Door bezuinigingen en de nieuwe opdracht zijn tijdelijke contracten niet verlengd, tegelijkertijd werd gestuurd op de puzzel van behoud. Een ongekende dynamiek zorgt voor een bijzondere ontwikkeling op doorstroom. Medewerkers kunnen hun drijfveren achterna. Zo was er sprake van functiewisseling zijwaarts (10) en opwaarts (6). Medewerkers van latende partijen worden welkom geheten. Het inclusieve werken geldt bij wmo radar bij uitstek, ook in het MT. Een andere droom dat wordt waargemaakt, is dat nieuwe professionals aan boord komen met niet reguliere profielen. Zij worden of zijn klaargestoomd voor een volgende stap.

‘Nieuwe’ welzijns professionals – aan de slag!
Een nieuwe lichting medewerkers – inclusief ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en stagiaires – zijn deze zomer als regulier professional aan de slag bij wmo radar. Hoe dan? Wmo radar werkt in Rotterdam samen in meerdere coalities en samenwerkingsverbanden aan meerdere initiatieven. Wij noemen hier een paar. Zoals de pilot ‘Wijk basis banen, afgekort WBB: een initiatief van de gemeente in samenwerking met wmo radar. Met als doel startwillige deelnemers, met een meerjarige afwezigheid uit de arbeidsmarkt vanwege bijzondere omstandigheden, een wezenlijk opstapje te geven richting een betaalde (loop)baan. De hernieuwde werkervaring van 1,5 jaar bleek CV en loopbaan waardig. De drie deelnemers zijn allemaal (!) doorgestroomd naar een duurzaam betaalde baan, nota bene twee daarvan bij wmo radar.

Wat nog meer? Deze zomer starten ervaringsdeskundigen (3) bij de Herstelacademie in Delfshaven. Wmo radar is vanaf de start in 2013 tevens een stagebedrijf; jaarlijks zijn 20-40 stagiairs lerend en begeleid actief in welzijnswerk. Wij heetten 3 stagiaires als nieuwe medewerkers welkom op de functie kind- en tienerwerker.

Ambities waarmaken
Doorstroom bij een middelgrote platte organisatie. Hoe doen wij dat dan? Als lerende organisatie werken wij met de wmo radar academie. Voor zowel verplichte trainingen als ook de bewustmaking op een ieders duurzame inzetbaarheid: “waar sta ik, waar wil ik naar toe- en hoe doe ik dat”. Medewerkers voeren daarover het gesprek met hun leidinggevenden in de (half)jaar gesprekken. Als medewerker wordt je gefaciliteerd door knappe leidinggevenden die vinger aan de pols houden. Die de juiste balans faciliteren tussen professionele autonomie en de aandacht en waardering die voor een medewerker nodig is. Daarnaast wordt sinds 2018 de mogelijkheid van een ‘Future talk’ geboden. Een Future Talk is een open gesprek met een daartoe getrainde HR-adviseur om van gedachten te wisselen, voor onderzoek, verwijzing, ter inspiratie of aanmoediging. Dit open gesprek op ambities en drijfveren heeft mede geleid tot zowel behoud als naar verticale doorstroom (4 nieuwe projectleiders, 1 nieuwe programmamanager). Met daarnaast soms een beweging naar buiten toe met een gezonde uitstroom. Een langere termijn investering op win-win.

Wmo groeit door, de uitdaging
Nog een opstart: na de schoolzomervakantie starten wij met een heus nieuw team van 15 school maatschappelijk werkers onder leiding van een nieuwe (doorgestroomde) teamcoach. De prognose is dat wij nog iets verder groeien, ook dankzij nieuwe projecten en daarmee samenhangende geldstromen.

Een fantastische collectieve en individuele bijdrage is geleverd. Door alle wmo radar medewerkers. In samenwerking met collega’s van Incluzio afdelingen, zoals de afdeling recruitment als ook het projectteam van de opstart van Charlois. Vanuit HR blikken wij terug op onze rol, op al wat wij hebben kunnen adviseren, faciliteren, inspringen. Variërend van het advies op te treffen maatregelen, het uitzetten van roadmaps op mogelijke gunningsscenario’s, het begeleiden van verschuivingen en het meebouwen aan op-starts. Een goed begin is het halve werk, er is nog genoeg te doen om het nieuwe in goede banen te leiden.

Dankzij de visie van wmo radar en aangemoedigd door haar Management Team/Directie blijven wij bij HR duurzaam en creatief investeren op het werk-welzijn van de medewerker. Inmiddels zo’n acht jaar, werken wij mee aan de positieve resultaten en zijn wij als HR-professional trots op onze bijdrage.

 

Linda Holtz, Marijn Telgenhof
HR wmo radar juli 2022