wmo radar > Slotsymposium Het Goede Gesprek

Slotsymposium Het Goede Gesprek

Op 21 september vond het slotsymposium van Het Goede Gesprek plaats in de Pauluskerk Rotterdam. Het Goede Gesprek is een maatjesproject waarbij vrijwilligers, onder leiding van een geestelijk verzorger, in gesprek gaan met ouderen over levens- en zingevingsvragen.

Goede Gesprekken vragen om een goede gesprekspartner en zijn wederkerig. Deze gesprekken zijn er in verschillende soorten en maten. Voor de ene oudere is de inhoud van het gesprek belangrijk en de ander wil ruimte voor het delen van zijn of haar verhaal. Verrassend waren de ouderen die vertelden dat de gesprekken met de vrijwilliger bijdroegen aan hun sociale vaardigheden en dat zij nieuwe kennis opdoen via de vrijwilliger. Het contact met een vitale vrijwilliger in dezelfde levensfase kan ook confronterend zijn voor een deelnemer, dit is een aandachtspunt.

Meet Het Goede Gesprek

Het Goede Gesprek ontwikkelde een meetinstrument in de vorm van een beeldplaat, om inzicht te krijgen in de betekenis van de gesprekken die vrijwilligers en ouderen met elkaar voerden. En deze uitkomsten helpen Het Goede Gesprek om beter af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van ouderen.

Bekijk de factsheet