wmo radar > Samenwerking wmo radar met Link2work en Design college

Samenwerking wmo radar met Link2work en Design college

Maatschappelijke betrokkenheid: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Appelgebak en een lekker kopje koffie, verse warme soep, met een glimlach bereid. Voor tientallen ouderen in Delfshaven was dit al het lichtpuntje van de week. Als het aan de initiatiefnemer(s) ligt, gaat dit voorlopig nog even zo door. Afgelopen jaar wist de stichting dankzij gulle donaties een Baristo-koffiemachine aan te schaffen voor het wijkrestaurant Rotterdam Designcollege. De eerste 50 buurtbewoners mochten daarom een gratis bakkie komen halen!

Bloemschikken, bingo spelen of gewoon een potje dammen met ouderen. Het is een greep uit de activiteiten die stichting Link2Work afgelopen tijd voor de ouderen organiseerde in samenwerking met wmo radar. Drie dagen kwamen de jongeren bijeen in de keuken en wijkrestaurant van het Rotterdam Designcollege in Rotterdam West. Met leerlingen van de school slaan ze de handen ineen: tafels klaarzetten, gezellig maken en verbinding maken met ouderen in de wijk.

Wie de werkzaamheden gadeslaat, voelt dat iedereen vanuit zijn hart meewerkt. “Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen”, aldus projectleider Marco Kranenburg van Link2Work, doelend op de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd. Zijn stichting komt op voor jongeren die zich in een kwetsbare sociaal-economische positie bevinden. Daarnaast ziet hij in de praktijk terug dat de jongeren hun social skills op deze wijze prima ontwikkelen.

Dit is een geweldig initiatief waaraan wij graag onze bijdrage leveren, om te signaleren en het aan elkaar koppelen van bewoners. Om in te spelen op de behoefte aan toekomstige activiteiten sluit Noraida Josepha, coördinator ‘kwetsbare ouderen’ van wmo radar, zich aan bij dit initiatief. De jongeren mogen trots zijn. De ouderen vonden het warm en fijn. “Dit mag vaker georganiseerd worden”.