wmo radar > Rotterdamse pilot Wijkbasisbanen verlengd en uitgebreid

Rotterdamse pilot Wijkbasisbanen verlengd en uitgebreid

Dit jaar is wmo radar samen met de gemeente Rotterdam en andere werkgevers zoals Woonstad en Rotterdamse Munt, de pilot wijkbasisbanen gestart. Rotterdamse werkzoekenden die lang zonder werk zijn maar gemotiveerd om te werken, zijn met een echte baan aan de slag gegaan. Bijzonder is dat de medewerkers vertrekpunt zijn geweest voor de totstandkoming van functies bij diverse werkgevers in plaats van andersom. Wmo radar biedt daarmee hoognodig en vervult daarnaast de begeleidingsrol binnen de pilot. Zo richten wij de aandacht niet alleen op werkervaring (opdoen van vaardigheden) maar in nauwe samenwerking met het Rotterdams Scholingsfonds ook op duurzame persoonlijke ontwikkeling.

Hoewel vooralsnog op kleine schaal, zijn er duidelijk zichtbare, positieve effecten voor zowel de medewerkers als voor de organisatie waar zij werkzaam zijn. Alle medewerkers zitten bomvol energie en stralen dat uit, niet alleen op de werkvloer maar ook in de wijken (gebieden) waar zij actief zijn. Dit is voor beide pure winst en hopelijk vormt dit een mooie opstap voor verdere doorstroom op de arbeidsmarkt. Per 1 juli is dit experiment dan ook verlengd en uitgebreid met functies bij o.a. het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Buurtwerk en wmo radar. Dit om Rotterdammers die langdurig langs de kant staan, en daarom nauwelijks kansen hebben op de huidige arbeidsmarkt, een kans te geven om alternatieven te verkennen. Verantwoordelijke wethouder, Richard Moti, heeft woensdag 21 juli nader kennis gemaakt met de nieuwe medewerkers wijkbasisbaan en met de betrokken organisaties in Huis van de Wijk Pier80.