wmo radar > Opening Herstelacademie in de Wijk

Opening Herstelacademie in de Wijk

Een geslaagde opening waarbij een goede basis is gelegd

Op maandag 1 november hebben we de Herstelacademie in de Wijk geopend! Een mooie plek in het Westervolkshuis (in Spangen, Delfshaven) waar kwetsbare Rotterdammers aan hun herstel kunnen werken. De ervaringsdeskundigen gaan de Herstelacademie draaien. En samen met de deelnemers geven zij vorm aan het programma.

Na een feestelijk openingsmoment gingen ervaringsdeskundigen, deelnemers en betrokken samenwerkingspartners aan de slag. Een productieve middag vol kennisdeling. De ervaringsdeskundigen zijn begonnen met de invulling van het programma, waarbij de wensen van deelnemers centraal staan. Naast de ondersteuningsbehoefte van deelnemers is ook het delen van ervaringen een belangrijk uitgangspunt. De Herstelacademie richt zich op de eigen kracht van deelnemers. We kijken naar hun talenten en mogelijke activiteiten waar ze energie van krijgen. Hierbij spelen onze samenwerkingspartners* een belangrijke rol. Zo kunnen deelnemers meedoen met activiteiten van (lokale) partners en uiteindelijk doorstromen naar meer (arbeidsmatige) activiteiten. Een ander doel van de Herstelacademie is het terugdringen van ggz-wachttijden.

Tijdens deze geslaagde opening is een goede basis gelegd. De organisatie werd gedaan door Johnny Nokhai, coördinator van de Herstelacademie. Voor vragen óf meer informatie over de Herstelacademie in de Wijk kun je bij Johnny terecht via: jnokhai@wmoradar.nl of 06 57 42 78 70.

Samenwerkingspartners: Voedseltuin Rotterdam, Basisberaad Rotterdam, Reakt, Howie the Harp, Werkcentrum Pluspunt, Avant Sanare, CVD en Antes.