wmo radar > Opening Herstelacademie in de wijk Charlois

Opening Herstelacademie in de wijk Charlois

Op donderdag 25 mei was het zover: de eerste Herstelacademie in Charlois werd geopend door wethouder Fouzi Achbar en programmaleider Jolanda Moerkerke. Het was een bijzondere dag, die werd gevierd met een buurt barbecue voor de hele wijk Carnisse. De opkomst was overweldigend: meer dan 70 buurtbewoners met verschillende afkomst kwamen samen om deze mijlpaal te vieren. De opening van de Herstelacademie is een belangrijke stap voor de wijk Charlois. Hier kunnen mensen terecht voor ondersteuning bij herstel en persoonlijke ontwikkeling. Het is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. De Herstelacademie is een initiatief van de gemeente Rotterdam en GGZ-instelling Antes.

Hulp van de stadsmarinier
Het succes van de opening was mede te danken aan de stadsmarinier, die het huis van de wijk nieuwe barbecues schonk. Hierdoor kon de buurt barbecue op een professionele manier worden georganiseerd. Ook was er een bijzondere gast aanwezig: een masseur die zelf blind was, maar desondanks heel goed kon masseren. Dit was een inspirerend voorbeeld van hoe mensen met een beperking toch een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Al met al was de opening van de herstelacademie en de buurt barbecue een groot succes. Het was een mooie gelegenheid om de wijk Carnisse samen te brengen en te laten zien dat er veel potentieel schuilt in de gemeenschap. We kijken uit naar de toekomst van de herstelacademie en hopen dat het een belangrijke rol zal spelen in de verdere ontwikkeling van de wijk Charlois.

Geïnteresseerd?
Wil je meedenken, kan je zelf ondersteuning gebruiken in je herstelproces, wil je je ervaringen delen met anderen, je ervaringsdeskundigheid ontwikkelen of samenwerken dan is de Herstelacademie in de wijk Charlois misschien wat voor jou!? We zijn met elkaar het aanbod aan het bepalen, wil je mee doen? Neem contact op of kom eens langs bij de open inloopbijeenkomsten!

Contact en meer informatie
De Herstelacademie Charlois is in het Huis van de wijk Carnisse, Texelsestraat 18, 3083 PW Rotterdam.

Vrije inloopbijeenkomsten iedere dinsdag van 13.00 – 15.00 uur en donderdag van 10.00 – 12.00 uur.

Voor vragen of informatie neem contact op met:

  • Marrig van der Werf, coördinator Herstelacademie in de wijk Charlois
    T: 06- 17785818 of E: marrig.vanderwerf@wmoradar.nl
  • Joes Adriaansens, ervaringsdeskundige Herstelacademie in de wijk Charlois,
    E: joes.adriaansens@wmoradar.nl