wmo radar > Mantelfoon biedt in coronajaar de juiste ondersteuning

Mantelfoon biedt in coronajaar de juiste ondersteuning

Sinds 1 mei 2020 kunnen alle 85.000 Rotterdamse mantelzorgers terecht bij Mantelfoon. Mantelfoon is een initiatief van de gemeente Rotterdam. De ZorgCentrale en wmo radar – beide onderdeel van Incluzio – geven samen vorm aan Mantelfoon: de telefonische dienst die dag en nacht bereikbaar is voor vragen met betrekking tot mantelzorg. Dat het lanceren van een steunpunt in tijden van een wereldwijde pandemie een succes kan worden, blijkt uit de eerste resultaten die Mantelfoon heeft behaald.

 

Mantelzorgvragen
Juist in tijden als deze – waarin mantelzorgers extra rekening moeten houden met steeds veranderende maatregelen en soms zelfs zorg op afstand – hebben mantelzorgers behoefte aan informatie, advies, ondersteuning en een luisterend oor. Opvallend is dan ook dat het aantal telefoontjes verdubbelde na de ingang van de avondklok. ‘Hoe kom ik in aanmerking voor een Eigen Verklaring Avondklok?’ ‘Hoe verleen ik zorg tijdens de huidige coronacrisis?’ Mantelfoon beantwoordde het afgelopen jaar veel mantelzorgvragen als deze en deed zelfs een stapje extra. Sommige mantelzorgers werden gekoppeld aan ondersteuners, zoals mantelzorgcoaches, budgetcoaches en organisaties voor vervangende zorg.

 

Persoonsgebonden hulp
Zo droegen Maria en haar zus 24 uur per dag zorg voor hun moeder die aan Alzheimer lijdt. “Veel mantelzorgers verlangen naar minder zorgmomenten, maar willen anderen hier niet mee belasten.”, vertelt Anniek Oomens, mantelzorgcoach bij Mantelfoon. “Dit gold ook voor Maria, dus inventariseerden we haar zorgtaken en brachten we haar wensen in kaart.” Anniek ging vervolgens op zoek naar mogelijkheden voor vervangende zorg en attendeerde Maria op de ondersteuning vanuit de zorgverzekering. Tot slot bracht Anniek haar in verbinding met een mantelzorgondersteuner uit de wijk die op de hoogte is van actualiteiten en lotgenoten in de buurt. Deze duurzame oplossing maakt dat Maria opgelucht is en meer ruimte heeft in haar agenda én hoofd.

 

Een luisterend oor
De reacties die Mantelfoon namens mantelzorgers ontvangt, zijn positief. Zo zijn bellers blij met het feit dat Mantelfoon echt de tijd neemt voor hen, er ruimte is voor meerdere vragen tegelijk, de beschikbare ondersteuning zichtbaar wordt gemaakt en er ondersteuning wordt geboden in het nemen van praktische stappen. Mantelfoon is er trouwens niet alleen voor praktische hulp, maar ook voor mentale steun.

 

Ben of ken jij een Rotterdamse mantelzorger die hulp kan gebruiken? Neem contact op met Mantelfoon via 0800 777 en/of kijk voor meer informatie op de website: https://mantelfoon.nl.