wmo radar > Klant- en Partnertevredenheidsonderzoek Mantelfoon

Klant- en Partnertevredenheidsonderzoek Mantelfoon

Onderzoeksresultaten

Bij Mantelfoon vinden we het belangrijk om te weten hoe mantelzorgers en partners onze dienstverlening ervaren. Zo kunnen we met alle inzichten onze dienstverlening optimaliseren. Daarom heeft onafhankelijk onderzoeksbureau DSP een partner- en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Mantelzorgers die gebruik hebben gemaakt van Mantelfoon beoordelen onze dienstverlening met een 8,4. Dit rapportcijfer is gebaseerd op het oordeel en de ervaringen van 20 mantelzorgers. Voor het kwalitatieve klanttevredenheidsonderzoek zijn telefonische interviews met gebruikers gehouden. Mantelzorgers voelen zich goed geholpen en zouden Mantelfoon aanbevelen bij anderen. Ze waarderen de bejegening, het meedenken en de snelle reactie.

De partners die hebben meegewerkt aan het onderzoek geven Mantelfoon gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. Voor hen zit de toegevoegde waarde van Mantelfoon vooral in: de specialistische kennis, 24-uurs bereikbaarheid en onze onafhankelijke positie. De ketenpartners die aan het partnertevredenheidsonderzoek hebben deelgenomen, kennen Mantelfoon via de klankboordgroep of via projecten dan wel samenwerking waarbij hun eigen werkgever en Mantelfoon betrokken zijn. Mantelfoon is zichtbaar en herkenbaar als welzijnspartner.