wmo radar > Kinderen staan stevig(er) in hun schoenen dankzij de Powerklas+

Kinderen staan stevig(er) in hun schoenen dankzij de Powerklas+

Met de Powerklas+ stimuleren we de eigen kracht van kinderen én hun ouders

Uit Rotterdams onderzoek blijkt dat kinderen uit arme gezinnen al vroeg op achterstand komen. Zo zijn arme baby’s zwaarder, hebben arme peuters vaker een taalachterstand en krijgen arme tieners vaker psychosociale problemen. Met de Powerklas+ zet wmo radar in op preventie. Hiermee stimuleren we de eigen kracht van kinderen én hun ouders.

De Powerklas+ staat voor gezond en sociaal opgroeien, talentontwikkeling en verbinding maken met de samenleving. Tijdens naschoolse bijeenkomsten volgen de Powerkids diverse workshops over het ontdekken en versterken van hun talenten, zelfvertrouwen en zelfbeeld. We leren ze om te gaan met emoties en met anderen. Daarnaast krijgen de deelnemende kinderen ook huiswerkondersteuning. Want wanneer je beter in je vel zit, kan je ook beter leren. De betrokkenheid van ouders is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. En daarom stimuleren we ouders om te ondersteunen bij activiteiten van de Powerklas+. Ook kunnen zij verschillende bijeenkomsten bijwonen over alledaagse onderwerpen op het gebied van opgroeien en ontwikkeling. Samen met andere Powerouders.

Meedoen is altijd gratis

De Powerklas+ is er voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. We bieden de Powerklas+ aan op meerdere locaties in het Centrum en Delfshaven.

Aanmelden voor de Powerklas+