wmo radar > Herstelacademies Rotterdam, een laagdrempelig steunpunt

Herstelacademies Rotterdam, een laagdrempelig steunpunt

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakte een inspirerende video over de Herstelacademies in Rotterdam

In Rotterdam kunnen mensen met psychische problemen terecht bij de Herstelacademies: steunpunten die laagdrempelig toegankelijk zijn in het buurthuis (‘Huis van de wijk’). Hier krijgen zij hulp bij psychisch herstel, het opbouwen van een positief zelfbeeld, betekenisgeving en het stapsgewijs meer greep krijgen op het eigen leven. Welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en ervaringsdeskundige medewerkers maken de Herstelacademies mogelijk. De gemeente Rotterdam draagt hiermee bij aan een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten. Dit is een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord (IZA)’, vertelt wethouder Ronald Buijt.

Bekijk onderstaande video of lees meer op de website van VNG.