wmo radar > De aanpak op seksuele straatintimidatie begint bij preventie

De aanpak op seksuele straatintimidatie begint bij preventie

Vrouwen die hun sleutelbos stevig in de hand houden terwijl ze ‘s avonds alleen naar huis lopen. Vriendinnen die een blokje omlopen zodra ze een groep luidruchtige mannen in de verte zien staan. Of omstanders die bedenkelijk kijken naar een dat agressief door jongens wordt aangesproken: “Met dat rokje vraagt ze er toch zelf om!” We kunnen genoeg voorbeelden noemen van dit soort volkomen overbodige situaties. Seksuele straatintimidatie is nog altijd aan de orde van de dag, helaas. Zo worden twee op de drie vrouwen op straat lastiggevallen.

Straatintimidatie komt in allerlei vormen: een vrouw naroepen, aanraken, nafluiten, uitschelden of zelfs achtervolgen. Waar het voor de één op onschuldig flirtgedrag lijkt, kan het voor de ander heel intimiderend zijn. Maar hoe pakken we dit probleem aan? Dat begint bij bewustwording en preventie.

Op dinsdag 27 september heeft wmo radar samen met verschillende partners (Dona Daria, Catcallsofrot, Borrelnootjez, Helpwanted.nl, stichting PlayBack en WORM) alle bevindingen gepresenteerd van 1,5 jaar inzet op het thema seksuele straatintimidatie in Rotterdam. In opdracht van Gemeente Rotterdam heeft wmo radar een serie aan interventies opgezet, om bewustwording rond dit thema te creëren onder jongeren, ouders, scholen en professionals in het sociale domein. In totaal waren 40 professionals en jongeren aanwezig bij de presentatie. Bij binnenkomst krijtte #Catcallsofrot samen met jongeren uitspraken die men op straat te horen krijgt en vallen onder seksuele straatintimidatie. Ook werd iedereen uitgenodigd om hun ervaringen te delen en uit te schrijven.

Onze inzet op seksuele straatintimidatie (SSI) heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Informatie over de ervaringen en behoeften van jongeren aangaande dit thema. Alle verkregen inzichten – uit onder andere dialooggesprekken – zetten we om in gerichte acties om onze aanpak op seksuele straatintimidatie een vervolg te geven. We hebben een aantal aanbevelingen op een rijtje gezet:

  • Laat jongeren meedenken en meehelpen in de ontwikkeling van interventies gericht op seksuele straatintimidatie, met speciale aandacht voor jongens;
  • Zoek naar vormen van communicatie die passen bij jongeren in plaats van volwassenen;
  • Betrek ouders, neem ze mee in de beleefwereld van hun kinderen en geef ze handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken;
  • Laat scholen meer aandacht besteden aan seksuele voorlichting, waar ook aandacht is voor relaties, omgangsvormen, consent en online activiteiten;
  • Bied jongerenwerk een centrale rol bij signalering en bied laagdrempelige hulpverlening aan;
  • Zet meer politie in op straat, zodat zij een eerste aanspreekpunt kunnen zijn;
  • Coach agenten op het gebied van slachtofferondersteuning bij seksuele straatintimidatie. Jongeren voelen zich niet altijd serieus genomen en voelen zich ‘afgewimpeld’ wanneer zij aangifte willen doen;
  • Creëer meer betrokkenheid bij omstanders. Slachtoffers van seksuele straatintimidatie voelen zich onvoldoende bijgestaan;
  • Blijf investeren in deskundigheidsbevordering voor professionals en onderzoek naar seksuele straatintimidatie.

De resultaten van de interventies hebben we visueel laten vastleggen in een zogeheten ‘praatplaat’, die het verhaal vertelt door middel van krachtige beelden en illustraties. De praatplaat geeft naast de resultaten ook verschillende vormen van straatintimidatie weer en de tekstballonnen zijn gevuld met uitspraken van jongeren/professionals.

27 september was een geslaagde en energieke middag. We kijken dan ook met veel trots terug op een interactieve en inspirerende bijeenkomst. De afgelopen periode hebben we grote stappen gezet om de aanpak op straatintimidatie op de kaart te zeggen. En nu willen we verder. In oktober gaan we wederom in gesprek met gemeente Rotterdam om verder in te zoomen op de resultaten. Ook presenteren we volgende maand onze plannen voor een vervolg. We zien de presentatie van vorige week dan ook niet als afsluiting van ons werk, maar als een pitch voor nog meer inzet op dit thema!

Meer weten over onze aanpak op SSI?

Neem voor meer informatie over het thema seksuele straatintimidatie contact op met Miranda Maassen (mirandamaassen@wmoradar.nl) of Peggy Manikus (pmanikus@wmoradar.nl).