wmo radar > Cursus ‘Beter Thuis met Dementie’

Cursus ‘Beter Thuis met Dementie’

Beter thuis met dementie: Bekijk de opname van de presentatie over deze cursus

Onlangs gaf Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde en projectleider bij zorgorganisatie Laurens, een presentatie over de cursus van het project ‘Beter Thuis met Dementie’. Dat was tijdens een online bijeenkomst die door de mantelzorgcoaches van Overschie (Janine Spek) en het centrumgebied (Sandro Toma) was georganiseerd. De cursus is gericht op partners van thuiswonende ouderen met (beginnende) dementie. Het doel is hen voor te bereiden op de vele veranderingen waar zij mee te maken krijgen en waarvan het vaak niet gemakkelijk is om mee om te gaan. Betty Birkenhäger vertelt over de opzet en de programmaonderdelen van de cursus en over de resultaten die al behaald zijn.