wmo radar > Bezoek staatssecretaris over de aanpak op ‘Digitale Inclusie’

Bezoek staatssecretaris over de aanpak op ‘Digitale Inclusie’

Een open gesprek over de knelpunten in het contact met de overheid

Maandag 19 september bracht collega Sophie van der Linden een bezoek aan de staatssecretaris om de aanpak op ‘Digitale Inclusie’ te bespreken. In een voorafgaand interview met belangenbehartigers en bij het bezoek van enkele ambtenaren aan bewoners van Rotterdam Charlois en Delfshaven kwamen verschillende knelpunten – waar bewoners in hun contact met de overheid tegenaan lopen – naar boven.

Staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen en directeur generaal Marieke van Wallenburg spraken met burgers en maatschappelijke organisaties om te bekijken waar de problematiek zit in het contact met de overheid. Tijdens dit open gesprek kregen burgers de ruimte om te vertellen waar zij tegenaan lopen. Ook belangenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen waren aan het woord. Zij vertelden wat er nog meer speelt onder de groepen burgers (zoals slechtzienden, ouderen, jongeren en mensen met een beperking) die zij vertegenwoordigen.

Het open gesprek maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma “Vermindering Regeldruk Burger”. Dit programma zoekt naar oplossingen voor knelpunten in het contact met de overheid. Aansluitend volgt een nieuwe bijeenkomst, in de vorm van een werkconferentie, met meer ruimte voor de verdieping. Verschillende (maatschappelijke) organisaties, waaronder wmo radar, komen dan weer samen om belangrijke knelpunten te prioriteren en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen.

Welzijnswerk kan die kloof overbruggen

“Iedereen wordt tegenwoordig gedwongen meegenomen in de digitalisering. Ook de mensen die geen smartphone of laptop hebben. Mensen die überhaupt niet over de basisvaardigheden beschikken om met deze apparaten om te gaan. Ze hebben geen DigiD of e-mailadres. Aanvullend vormen de bereikbaarheid en wachttijden van overheidsinstanties/gemeentes grote barrières. Of het niet kunnen spreken en verstaan van de taal. En dan hebben we het nog niet eens over de bijkomende kosten, zoals een internet abonnement voor thuis. Er zijn nog steeds veel mensen die hier niet over beschikken”, vertelt Sophie.

“Daarnaast heb ik de kloof en het wantrouwen van de burger naar de gemeente en/of overheidsinstanties benoemd. Men wil geen documenten invullen en versturen die zij eigenlijk niet goed begrijpen. Het verkeerd invullen van documenten, het aanvragen van toeslagen, en andere vormen van hulp die de gemeente biedt, kunnen grote (negatieve) gevolgen hebben voor de aanvrager. Denk aan de recente toeslagenaffaire. Ik heb benadrukt hoe belangrijk het is om partijen buiten de gemeente, namelijk welzijnsorganisaties, maximaal in te zetten. Welzijnswerk kan die kloof overbruggen.

Het was maandag een geslaagde bijeenkomst en ik kijk al uit naar de werkconferentie van 3 oktober waar er meer tijd is om de verdieping in te kunnen gaan!”