wmo radar > Afronding pilot ‘Zorg Thuis & In de Buurt’

Afronding pilot ‘Zorg Thuis & In de Buurt’

Een opleidingstraject voor bewoners uit Delfshaven dat laagdrempelig is én snel laat doorstromen, wie wordt daar niet enthousiast van? Inmiddels hebben we dit traject ‘Zorg Thuis & In de Buurt’ afgerond. En met succes! Voor deze pilot hebben we de samenwerking met Gemeente Rotterdam en zorgaanbieders opgezocht.

Het opleidingstraject biedt deelnemers perspectief, binnen afzienbare tijd. Anders gezegd: de kandidaten stromen na acht weken door naar een betaalde baan, een opleiding of vrijwilligerswerk. Op het programma stonden de meest uiteenlopende activiteiten. De deelnemers zijn gestart met het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en hebben een werkbezoek gebracht aan MOB (een zorgaanbieder met oog voor diverse culturen) en Humanitas. Ook zijn trainingen gegeven voor het opstellen van een goed CV en hoe om te gaan met weerstand (verzorgd door Centrum voor Dienstverlening). Sociaal ondernemer Sococo organiseerde een praktische workshop op het gebied van hospitality. Uiteraard hebben de kandidaten meegekeken bij wmo radar en welke mogelijkheden er in de wijk zijn. Tevens zijn de kandidaten op de hoogte van de ‘Scholingsvoucher’ van Gemeente Rotterdam en alle mogelijkheden om een opleiding te volgen. We sluiten deze bijzondere pilot af met het uitreiken van een welverdiende certificaat.

Haso Korajlic (Projectleider Activering bij wmo radar) vertelt: “Met deze pilot hebben kandidaten een andere zicht op zorg gekregen. Ze weten nu dat zorg niet alleen hulp aan bed is, zorg is veel meer dan dat. Ik was echt onder de indruk van de gedrevenheid en het enthousiasme van deze kandidaten. Ze hebben actief deelgenomen aan de pilot en het was mooi om te zien hoe kandidaten zich hebben ontwikkeld. Van een onzeker iemand tot iemand met zelfvertrouwen. Ze geven zelf aan dat ze een team geworden zijn. Alle negen kandidaten, acht vrouwen en één man, zijn trots op zichzelf en enthousiast over mogelijke vervolgstappen. Ze hebben bewezen dat ze in staat zijn, ongeacht hun achterstand tot de arbeidsmarkt, om zichzelf te ontwikkelen en dat ze een plek verdienen op de arbeidsmarkt.”

Aanleiding pilot
De coronacrisis heeft de afgelopen jaren extra druk gelegd op het werk van zorgprofessionals. Zij komen vanwege hun vak bij mensen thuis om zorg te verlenen of om te ondersteunen bij huishoudelijke hulp. Ook deze professionals werden ziek of raakten overwerkt door de hoeveelheid werk wat veelal gepaard ging met weinig rust. Hierdoor missen bewoners, senioren in het bijzonder, steeds meer een sociaal vangnet. Met momenten van eenzaamheid als gevolg.

Wmo radar ging op verzoek van de toenmalige wethouder direct met dit signaal aan de slag en bedacht een passend aanbod. Passend bij onze kennis van de wijk, de parels onder de bewoners en de kern van onze welzijnsopdracht. “Wij voelen de uitdaging dat we vanuit welzijn nog meer kunnen betekenen voor bewoners die niet aanslaan op de zoektocht van zorgorganisaties naar personeel. De bewoners hebben niet het idee dat er naar hen gezocht wordt. En dat ze van betekenis kunnen zijn voor anderen die zorgbehoefte hebben of een sociaal vangnet missen”, stelt Haso. “In de praktijk signaleren wij een toenemende vraag naar ‘lichte’ sociaalmaatschappelijke zorgondersteuning. Tegelijkertijd zien wij in die wijken enorm veel potentie bij bewoners die niet of onvoldoende wordt benut. Daarnaast zijn wij goed in samenwerkingen gezien onze uitstekende relatie met de afdeling ‘Prestatie010/Werk &Inkomen’ en het feit dat wmo radar onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het formele en informele (zorg)netwerk in Delfshaven. Graag zetten wij onze positie en regierol in om de positieve energie en samenwerking voort te zetten. En dat doen we met het informele opleidingstraject voor vangnetmedewerkers: Zorg Thuis & In de Buurt.“

De volgende stappen
Dat leidt ons direct naar de volgende stappen. Samen met Gemeente Rotterdam en de formele en informele zorgpartijen zetten we de waardevolle samenwerking voort. Op meerdere vlakken. Zo willen we onze expertise aan WIN010 beschikbaar stellen om een dergelijk opleidingstraject in meer Rotterdamse deelgebieden aan te bieden. In 2023 starten we weer met een MBO zorgopleiding via de Tafel van Zeven (onderdeel van wmo radar) en wederom het aanbod ‘Zorg Thuis & In de Buurt’.

Purdey van Muiden (Teammanager Werk en Inkomen bij Gemeente Rotterdam) vertelt: ‘Het is zo mooi als deelnemers mij vertellen hoe trots zij op zichzelf zijn en op de kansen die ze hebben gekregen dankzij het opleidingstraject. Daar krijg ik kippenvel van, en dat is waar we het voor doen’.