han-paulides

Han Paulides

Samen met Roxana Asmus ben ik directeur van wmo radar.

In 2013 ben ik gestart als programmamanager van de integrale Zorg & Welzijn opdracht in het centrum. Dit was de eerste opdracht van wmo radar. Daarna hebben we de opdracht voor de wijkcentra in Delfshaven en in Feijenoord verworven. Inmiddels hebben we opdrachten voor specialistisch jongerenwerk en verwerven we nog steeds nieuwe opdrachten, van een Leefstijl aanpak in Noord, het openen van een pop-up store op de Westkruiskade, tot het activeren van WWb-ers.

We zijn met deze organisatie gestart met de overtuiging dat we een nieuwe manier van werken kunnen neerzetten. Een manier van werken waar meer aandacht is voor een ondernemende professional, waar professionals resultaatverantwoordelijk zijn, waarbij we vertrouwen op de eigen kracht van burgers en het  inschakelen van het netwerk. Waarbij we voor onze inzet of die van een burger een tegenprestatie verwachten. Inhoudelijke thema’s waarvan iedereen zegt dat ze dit doen. Wij weten hoe ingewikkeld dat is en welke omslag dat vraagt van professionals en burgers.

Resultaatverantwoordelijkheid en het werken met KPI's in combinatie met monitoring en een afrekensystematiek ben ik een groot voorstander van. wmo radar is in de sociale sector hier echt een voorloper in.

 

Wat ik leuk vind aan het werken bij wmo radar:

  • Zien hoe professionals de nieuwe manier van werken pakken en eigen maken!
  • Steeds meer bewoners voelen zich erkend. Professionals nemen niet over, maar geven vertrouwen. 
  • We laten jongeren en kinderen opgroeien met minder consumptie attitude en meer een eigen verantwoordelijkheid attitude.
  • De werkcultuur binnen wmo radar is er een van: je mag fouten maken, we verwachten wel dat je leert van de fouten die je maakt.
  • Wij bieden een leeromgeving aan voor iedereen die wil: van stagiair, tot WWBér, van Lvb-er tot verslaafde!
  • Het samenwerken met ondernemers in de wijk geeft een mooie dynamiek, nieuwe inzichten en toekomstperspectief voor burgers jong & oud.
06 53 47 23 72 h.paulides@wmoradar.nl

Delen

Projecten door Han Paulides