wmo radar > Klachten & Complimenten

Klachten & Complimenten

Regeling klachten & complimenten

De medewerkers van wmo radar doen elke dag hun best om prettig en constructief samen te werken en daar waar nodig zo goed mogelijk te ondersteunen. We vinden het belangrijk om onze dienstverlening elke keer weer te verbeteren. Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder hulp!

Wil je een compliment geven?

We vinden het fijn om persoonlijk te horen of wij het goed doen. Wil jij een compliment geven? Dat kan mondeling, schriftelijk per post of via e-mail:
Adres: Kipstraat 37, 3011 RS ROTTERDAM
E-mail: info@wmoradar.nl

Ben je niet tevreden en heb je een klacht?

Een klacht heeft bijna altijd te maken met hoe je behandeld bent, bijvoorbeeld of je gelijkwaardig en respectvol behandeld bent. Maar het kan ook gaan over de bereikbaarheid van wmo radar of de manier waarop begeleiding geboden wordt.

Bespreek het eerst met ons

Als je ontevreden bent, vinden wij dat natuurlijk heel jammer en willen wij daar graag met je over in gesprek. Vaak kan ontevredenheid met een gesprek opgelost worden, zo voorkomen we dat je ontevredenheid erger wordt.
Wil je toch officieel een klacht indienen? Dat kan, een klacht indienen kost je niets. Alleen als je kosten maakt voor eigen ondersteuning, betaal je die zelf.

Jouw klacht omschrijven

We willen jouw klacht goed behandelen. Het is daarom belangrijk dat je onderstaande gevraagde gegevens meestuurt:
• Je naam en adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
• Het gebied waar je woont: Delfshaven, Charlois, Centrum of Overschie
• Geef ook aan wie je bent: klant, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer of een nabestaande.
• De persoon of personen tegen wie de klacht is gericht
• Omschrijving van de klacht:
o De feiten, gedrag of handelingen waarover je niet tevreden bent
o De datum/data waarop de gebeurtenissen plaatsvonden
• Heb je je klacht al kenbaar gemaakt bij één van de medewerkers van wmo radar? Welke reactie heb je daarop gehad?
• Wat hoop je te bereiken met jouw klacht?

Klacht indienen

Je kunt je klacht indienen:

Per e-mail
klachten@wmoradar.nl

Per post
wmo radar
Kipstraat 37
3011 LS ROTTERDAM

We nemen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met je op om naar een oplossing te zoeken.

Klacht intrekken

Je kunt jouw klacht altijd intrekken. Geef dit dan schriftelijk (post of e-mail) door.

Beheer klachtendossier

Wij houden een digitaal klachtdossier bij. Hierin worden alle documenten en brieven met betrekking tot jouw klacht bewaard in een beveiligde omgeving. Het klachtdossier wordt gedurende 5 jaar bewaard. Het klachtdossier is niet gekoppeld aan jouw klantdossier.

Monitoren en leren

Wmo radar neemt halfjaarlijks een klachtenverwijzing op in de rapportage:
• Het aantal klachten dat bij wmo radar is ingediend;
• De aard en inhoud van de klachten;
• De uitspraken die gedaan zijn over de klachten;
• Maatregelen die getroffen zijn n.a.v. de klachten.
Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen en zijn gegevens niet herleidbaar naar een persoon. Op basis van de verslagen worden alle klachten, oorzaken en aanbevelingen geanalyseerd en geëvalueerd. Als het nodig is en waar het kan, worden verbeteringen doorgevoerd.