wmo radar > Jouw idee voor de wijk > Lokaal Budget: Charlois

Lokaal Budget: Charlois

Alles gebeurt lokaal, in het hart van de wijk

Heb je een goed plan om de welzijnsopdracht in Charlois te versterken? Dien dan je plan bij ons in. De nadruk van de welzijnsopdracht ligt op meer maatwerk per wijk met focus op ouderen, jeugd en (jong)volwassenen zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom biedt de welzijnsopdracht ruimte voor samenwerking met lokale partijen en initiatieven van bewoners.

 

Wat is het Lokaal Budget?

Bij Lokaal Budget gaat het om initiatieven van lokale organisaties en sociaal ondernemers die een welzijnsactiviteit in Charlois willen uitvoeren. Welzijnsactiviteiten zijn laagdrempelige activiteiten dichtbij de leefwereld van Rotterdammers. Met deze activiteiten worden bewoners ondersteund door hen op te zoeken, hun eigen vermogen aan te spreken, talenten te laten ontdekken, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, sociale netwerken te vergroten en mensen te motiveren om zo mogelijk een stap vooruit te zetten.

Lokaal budget is niet bestemd voor bewonersinitiatieven. Heb jij als bewoner toch een goed idee voor de wijk om de sociale samenhang en/of leefbaarheid te verbeteren? Dien dan een bewonersinitiatief in.

 

Bewonersinitiatief: kleine initiatieven

Wil je voor je bewonersinitiatief een bijdrage tot en met €2.500,- aanvragen? Dat kun je het hele jaar door een aanvraag doen via www.opzoomermee.nl. De wijkmanager van Gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. De wijknetwerker en Opzoomer Mee geven advies aan de wijkmanager. Binnen zes weken hoor je of je geld krijgt voor je initiatief.

 

Bewonersinitiatief: grote initiatieven

Een bijdrage voor een groot bewonersinitiatief van meer dan € 2.500,-  tot en met € 20.000,-  kun je het hele jaar door aanvragen via mijn.rotterdam.nl. Er wordt niet meer gewerkt met stemrondes. De wijkmanager van Gemeente Rotterdam beslist over jouw aanvraag. Opzoomer Mee, de wijknetwerker en de wijkraad geven advies aan de wijkmanager.

 

Voorwaarden Lokaal Budget
 1. De aanvrager woont of werkt in de wijk
 2. De aanvrager heeft een idee – voor de wijk en/of bewoners – dat de welzijnsopdracht aanvult.
 3. Periode: uitvoering van het plan vindt plaats in hetzelfde kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend.
 4. Een aanvraag kan worden ingediend door lokale organisaties en sociaal ondernemers.

 

Waar vragen we naar in het aanvraagformulier?

In het aanvraagformulier vragen we onder andere om het volgende:

 • Wat ga je doen en met wie (bewoners/partners etc.)?
 • Voldoet het plan aan de checklist
 • De verwachte resultaten of impact
 • Een onderbouwd kostenoverzicht: sommige kosten worden niet vergoed, zie toelichting kosten
 • De frequentie van de activiteiten. Geef duidelijk aan of de activiteit eenmalig of doorlopend is
Procedure
 • Na sluiting van de aanvraagperiode worden de aanvragen aan de hand van de vastgestelde criteria getoetst door de selectiecommissie;
 • De selectiecommissie Lokaal Budget Charlois bestaat uit 4 bewoners uit Charlois (een afvaardiging van de wijkraden), Gemeente Rotterdam (2 vertegenwoordigers) en wmo radar (1 vertegenwoordiger, tevens voorzitter);
 • Indien een aanvraag wordt afgewezen, ontvangt de aanvrager een reactie waarin wij de afwijzing onderbouwen;
 • Indien een aanvraag is goedgekeurd, worden er afspraken gemaakt over o.a. de verantwoording, communicatie en start & voortgang van het plan;
 • Bij het indienen van een aanvraag, ga je er als aanvrager mee akkoord dat wij jouw gegevens mogen delen met relevante partners (zoals de gemeente) met betrekking tot je aanvraag. De aanvraag wordt tevens opgenomen in ons bestand van goedgekeurde projecten en vermeld op onze website.

 

Toelichting kosten

Sommige kosten worden niet uit het Lokaal Budget vergoed. Denk aan:

 • Locatiekosten
 • Overhead / organisatiekosten
 • Vrijwilligersvergoeding is in de basis onbetaald werk. Budget voor vrijwilligerswaardering kan worden opgenomen, zoals een attentie bij persoonlijke aangelegenheden, werkgerelateerde reiskosten of een uitje
 • Sommige materiaalkosten

Kosten die wel gedeclareerd kunnen worden:

 • Kosten die worden gemaakt om de activiteit te organiseren, bijvoorbeeld het huren van materialen
 • Promotiemateriaal, zoals flyers en posters
 • Eventueel inhuur fte volgens sociaal uurtarief, en in balans met resultaat en bereik. Indien er sprake is van veel fte-inzet, maak je meer kans met een cofinanciering.

Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.

 

Checklist: Mijn plan draagt bij aan minimaal één van de volgende eigenschappen…

✔ Empowerment
✔ Sociaal contact
✔ Kansengelijkheid
✔ Veilig en langer thuis wonen
✔ Talentontwikkeling
✔ Ontmoeting
✔ Opvoedkracht
✔ Gezonde leefstijl
✔ Minder stress
✔ Mantelzorgondersteuning

 

Contact

Neem voor vragen  contact met ons op via: charlois@wmoradar.nl.

Aanvraagformulier

Aanvragen voor de tweede en laatste ronde kunnen vanaf 2 april 2024 tot uiterlijk 15 mei 2024 worden ingediend. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, gaan eventueel mee naar een volgende ronde in 2025. We hebben ieder jaar twee rondes.

Naam(Vereist)
Email(Vereist)
Voor welke doelgroep is het project/ initiatief bedoeld?
Uit het kostenoverzicht moet blijken of het budget letterlijk eenmalig lokaal wordt besteed (1 dag, 1 moment) of dat het budget wordt verdeeld over meerdere momenten binnen een periode.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
Max. bestandsgrootte: 98 MB.
DD dash MM dash JJJJ